Skip to content

Norsk tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål

2011 januar 19
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Nils Christie, tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål

I fjor ble det holdt tre møter i Oslo, med det overordnede temaet «Grunnverdier i narkotikapolitikken».

Møteserien ble arrangert av «Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål» bestående av Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse og Torstein Bieler Østtveit.

Fire mandager i januar og februar 2011 inviterer de til en ny møteserie.
Det overordnende temaet denne gang er «Normalisering av narkotikapolitikken?».

Jeg synes det er viktig at det som blir sagt på disse møtene kommer ut til flere enn bare de som anledning til å komme til Oslo. Derfor ba jeg om tillatelse til å filme møtene.

Første møteserie, møte 1: Hvor ble verdiene av?

1. februar 2010 ble den første møteserien «Grunnverdier i narkotikapolitikken» innledet med «Hvor ble verdiene av?» ved Universitetet i Oslo. Jeg hadde dessverre ikke anledning til å møte der. Her er seminaret oppsummert i et blogginnlegg.

Første møteserie, møte 2: En annen narkotikapolitikk?

1. mars 2010 ble det andre møtet holdt med «En annen narkotikapolitikk» som tema.
Blant deltakerne var lege Dagfinn Haarr, professor Aslak Syse (jus), Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk, professor Willy Pedersen (sosiologi), og den belgiske psykiatrikeren Marc Reisinger. Video fra seminaret

Første møteserie, møte 3: Narkotikakrigens økonomi

3. mai 2010 ble det siste møtet i den første møteserien holdt.
Jack A. Cole
fra Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) snakket om «Narkotikakrigens økonomi».

Kåre Stølen snakket som leder for Grønland politistasjon, om situasjonen i Oslo.

Jan Egeland, Norges spesialutsending i FN, snakket om krigsskadene i krigen mot narkotika.
«Narkotika er drivstoff for krigen [..] Det internasjonale samfunnet har ingen felles, effektiv politikk mot en narkotikaindustri som i dag er nesten like stor som olje- og gassindustrien.»

Jeg fikk dessverre ikke filmet den siste delen av møtet. Video fra seminaret

Andre møteserie: «Normalisering av narkotikapolitikken?

Blogginnlegg med film:

Share
3 Responses leave one →
 1. juni 1, 2015

  Nils Christie var professor i kriminologi, og medarrangør til mange interessante møter med Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

  I 2011 sa han at debatten er tabubelagt: https://youtu.be/xw7CXORIrwk

  Men han sa også at: «Det begynner å bli lettere å snakke om ruspolitikk nå, uten å få en jernklo av moralisme over seg. Det er nødvendig å rope og rope og rope – en gang blir vi hørt om dette.» https://youtu.be/OYuJvfErK1o

  På et seminar, arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål i 2011, tok han opp organisert kriminalitet som et internasjonalt problem; ”hvor bensinen, det som driver det, er narkotikaen.”

  Han sa at “det som tas opp til diskusjon her, har relevans til det som skjer i det internasjonale maktperspektiv om disse forholdene. Vårt reguleringssystem bidrar til krigen i Mexico.”

  “Vi må kunne be om å få en vurdering av omkostningene, ved på den ene siden forsøkene på kontroll, og på den annen side at vi har drevet så mye av den svarte økonomien, så mye av pengene under jorden, så det har blitt et helt ustyrlig system.” https://youtu.be/_JFdyvT4W3M

 2. mai 29, 2015

  Nils Christie har gått bort. Det er virkelig trist.
  «Han vil huskes som en fantastisk forsker og et varmt menneske med hjerte for enhver som ikke får sine stemmer hørt i samfunnet.» http://www.nattogdag.no/2015/05/nils-christie-1928-2015-fantastisk-forsker-og-varmt-menneske

 3. september 25, 2014

  Norwegian Latin America Research Network (NorLARNet) arrangerte 23. september seminaret: «Uruguay’s cannabis legislation: lessons, expectations and possible implications for the global drug policy regime» på Blindern, Universitetet i Oslo. Jeg var på seminaret og filmet, her er spillelisten på youtube, «Uruguay’s cannabis legislation»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_eXFXXOe91vA0h8VM3sp6MShHemJ-hzh

  Torsdag 25. september kl 17 på UiO, Gamle festsal, Karl Johans gate 47
  blir det også holdt en konferanse med Guillermo Garat og Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål, «Legalizing and regulating cannabis in Uruguay. Possession, use, production», arrangert av Asociación Uruguay-Noruega. http://www.norlarnet.uio.no/events/events/2014/legalizing-and.html

  Den tverrfaglige arbeidsgruppen er nå: Nils Christie, Hedda Giertsen, Knut Papendorff, Aslak Syse, Sveinung Sandberg og Joe Siri Ekgren.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS