Skip to content

Demonstrasjon på FNs anti-narkotikadag

2012 juni 26
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Norsk narkotikapolitikk bidrar til tortur og drap i andre land.

FNs anti-narkotikadag 26.juni ble det arrangert en demonstrasjon foran Stortinget for «en fornuftig ruspolitikk uten intoleranse».

Appell ved Torkel Bjørnson:
«Den globale ”krigen mot narkotika” har blitt utkjempet i over 50 år uten å forhindre den langvarige trenden av økt tilbud, tilgjengelighet og bruk av narkotika. Hvert år bruker Norge 3,8 milliarder kroner på å opprettholde krigføringen gjennom politi, rettssystem og fengselsvesen. Dette tilsvarer 10,5 millioner kroner om dagen.»

Norsk narkotikapolitikk bidrar til tortur og drap i andre land.
En ny rapport forteller om fysisk avstraffelse i rusbehandling i flere land.

32 land har dødsstraff. I Singapore straffes cannabisbrukere med stokkeslag, mens de i Malyasia blir pisket, før de havner i fengsel.

Kriminolog Astrid Renland ga oss et innblikk i den internasjonale debatten på seminaret
Rett og helse i narkotikapolitikken
i fjor. Blant annet sa hun:

“De som er motstandere av alle former for avkriminalisering bruker som argument at vi må være solidariske til de brukerne som har et stoffproblem – men vi kan se det andre veien også, at vi har en forbudslinje som er med på understøtte kontrollregimer og brutalitet mot narkotikamisbrukere.”

Ifølge Amnesty International kan det være så mange som 4000 afghanere i Iran som sitter på dødscelle og venter på å bli henrettet for narkotikaforbrytelser.

Amnesty rapporter: Nær 500 personer ble i fjor henrettet for narkotikaforbrytelser i Iran. Det er nesten tre ganger så mange som i 2009, da minst 166 ble henrettet for de samme forbrytelsene. Likevel har landet fått over 200 millioner bistandskroner for bekjempe slik kriminalitet. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse?

Lene Christensen og Laila Belle skriver for Amnesty:
«I nesten alle tilfeller har rettssakene vært mangelfulle. Verken familiene eller advokatene til de tiltalte har mottatt særlig mye informasjon eller blitt fortalt om når henrettelsene skulle finne sted. Medlemmer av marginaliserte grupper, fattige, etniske og diskriminerte minoriteter og utlendinger, spesielt afghanere, er de som er spesielt utsatt for å bli henrettet for narkotikaforbrytelser.

Et eksempel er den 38 år gamle lastebilsjåføren Mohammad Jangali, som tilhørte kouresunni-minoriteten, en liten sunnimuslimsk menighet i den hovedsakelig shiadominerte azerbaijani-minoriteten. Jangali ble henrettet den 10. oktober 2011, etter at det i 2008 i nærheten av Oroumieh ble funnet narkotika i lastebilen han kjørte. Han skal, etter tortur, ha blitt tvunget til å undertegne en ”tilståelse” som var gjort ferdig av overvåkingsdepartementet.

Familien ble ikke varslet om saken før det var kun åtte timer igjen til henrettelsen. Da ble de kontaktet av fengselspersonalet, som sa at de kunne komme å se ham nå hvis de ville. Helt frem til henrettelsen fastholdt Jangali at han ikke visste at det var narkotika i lastebilen.»

I følge Amnesty har EU i løpet av en treårsperiode gitt 9,5 millioner euro til et Iran-basert prosjekt som skal styrke det regionale samarbeidet mot narkotika. Tysk politi er med i prosjektet og bistår med å etablere rettsmedisinske laboratorier i regionen.

FN-programmet for bekjempelse av narkotika og kriminalitet (UNODC) har siden 2005 gitt opptil 22 millioner dollar til støtte for opplæring av Irans antinarkotikastyrker.

Belgia, Frankrike, Irland og Japan har også tidligere bevilget midler gjennom UNODC til et narkotikahundprosjekt. UNODC har også gitt teknisk utstyr for sporing av narkotika til Iran.

Norge, Danmark og Tyskland har forpliktet seg til å yte økonomisk støtte i 2011 og 2014 til et UNODC-program om teknisk samarbeid mot narkotika og kriminalitet i Iran. Dette var oppe på NOAS fagdag «Iran; to år etter valget» i fjor og i følge Tor Kinsarvik, rådgiver Midtøstenseksjonen UD, så var Norges andel på ca 6 millioner.

Under et besøk i juli i 2011 skrøt UNODC-direktøren av Irans arbeid mot narkotika, men han nevnte overhodet ikke de mange dødsdommene for narkotikaforbrytelsene.

Siden 2005 har Iran blant annet fått over 200 millioner kroner fra FN og EU, nettopp for å bekjempe narkotikakriminalitet. Norge er blant landene som har forpliktet seg til å bidra. Nå stiller Amnesty spørsmålstegn ved hva dette kan føre til i ytterste konsekvens.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge:
«Det er veldig bra at norske myndigheter bistår i den internasjonale narkotikabekjempelsen, men her er det er viktig å ha to tanker i hodet på samme tid. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse?»

Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske ruspolitikken, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer.

Se også:
Påført skade i rusbehandling
Norges deltakelse i krigen mot narkotika bidrar til tortur og drap i andre land

Share
8 Responses leave one →
 1. juni 15, 2013

  Iran Human Rights hevder dødsstraff er det fremste våpenet i bekjempelse av narkotikasmugling i Iran, og at det iranske regimet bruker den såkalte “krigen mot narkotika” til å rettferdiggjøre det høye antallet henrettelser. Irans narkotikakrig er delvis finansiert av FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC). Flere europeiske land bidrar med store summer til UNODC.

  Mahmood Amiry-Moghaddam (leder Iran Human Rights) til NRK:
  “Dette er et program som indirekte fører til flere henrettelser. Selv om Norge ikke hjelper til akkurat med det delprogrammet (del 1 som fokuserer på grensekontroll), så er man med på hele programmet (UNDOCS program i/med Iran, del 1, 2 og 3).

  Så derfor mener jeg at Norge ikke bare trekker seg ut, men også får FN til ikke å bidra til flere henrettelser. Norge er mot dødsstraff, så man kan ikke på den ene siden være mot dødsstraff og på den andre siden bidra til et program som fører til flere henrettelser.”

  Ola Elvestuen (V):
  “Vi bør spørre oss om Norge er med på å understøtte et system med overveldende bruk av henrettelser. De 6 millionene som brukes til narkotikakontroll i Iran bør vi definitivt trekke tilbake.”

  “Her er vi del av en politikk som tar livet av flere hundre personer hvert år. Det bør ikke Norge være en del av, selv ikke en liten del av.”

  http://anitanyholt.no/samfunn/ihr

 2. mai 18, 2013

  Per Aage Pleym Christensen:
  «Norge og Danmark gir penger til et FN-program til bekjempelse av narkotika. Iran får penger fra dette programmet. Iran henretter folk i full offentlighet for påståtte narkotikaforbrytelser. Norske skattepenger går altså til et regime som praktiserer dødsstraff. Danmark stanset sin pengestøtte. Når skal Norge gjøre det samme?»

  Oslo Freedom Forum 2013
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151388213720614

 3. oktober 30, 2012

  Ny Tid, 29 oktober 2012

  Mandag ble ti nye fanger henrettet i Irans Evin-fengsel. «Aaron» på Vestlandet mistet sin onkel, som ble nektet advokat. Henrettelsene er doblet siden 2009-opprøret.

  Småbarnsfaren «Amir» skulle bare besøke en venn i Teheran. Så ble han møtt av væpnet politi på flyplassen i den iranske hovedstaden.

  Årsaken? Bilen han hadde sittet på med tidligere på dagen var blitt stoppet med narkotikalast, og sjåføren hadde oppgitt Amirs navn.
  Dette skjedde for fire år siden. Mandag 22. oktober, tolv dager etter «Den internasjonale dagen mot dødsstraff» og to dager før FN-dagen, ble han sammen med ni andre henrettet av Irans omstridte regime. Tilbake sitter tre barn i barneskolealder og en fortvilet mor. Samt nevøen «Aaron» i en by på Vestlandet i Norge.

  http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20121029/var-bilpassasjer-ble-henrettet

 4. august 7, 2012

  Tortured in Name of Drug Treatment

  More than 350,000 people are held in filthy, overcrowded “drug treatment” centers — actually forced-labor camps — in Asia, where they are beaten and compelled to engage in harsh work for little or no pay, according to a new report from Human Rights Watch (HRW). They are detained without due process, some tortured with electric shock, starved and deprived of food and water.

  If we want to end human-rights abuses in drug-detention centers in Asia, we should start by addressing the abusive «treatment» practices being used in our own backyard.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS