Skip to content

Intern uenighet innenfor politiet om rusmiddelpolitikken

2011 oktober 27
from → Samfunn
by Anita Nyholt


En politiprofessor, som har studert den nordiske narkotikapolitikken og konsekvensene ved politikontroll, mener at staten bør regulere cannabismarkedet på lik linje med tobakk og alkohol.

Forskeren blir kritisert av en interesseorganisasjon i politiet, som har som politisk mål å opprettholde forbudsregimet.

TV2 Nyhetene 22. oktober:
«Det har oppstått krangel innad i politiet rundt ressursbruken knyttet til bekjempelse av narkotika. En professor ved Politihøyskolen mener at vi må gå bort i fra å bruke straff i narkosaker.»

Politiprofessor og forsker Paul Larsson sier til NRK 21.7:
«Politiets kamp mot internasjonale hasjligaer er nærmest en umulig jobb. Reguleringen av narkotika må over fra straffeapparatet, politiet og rettsvesenet, til helsevesenet og de som driver med befolknings sunnhet og helse. Det er flere måter å gjøre stoffet lovlig på. Det kan for eksempel reguleres av staten, slik man gjør med alkohol og tobakk.»

Da Paul Larsson deltok på arrangementet World Drug Day 2011 sa han blant annet:
«Det å satse på politi og bruk av strafferettslige tiltak for å forsøke å regulere det her, er et spor man må bort fra.»

Paul Larsson skriver i Narkotikakriminalitet: Trusselbilder og realiteter 26.10:
«Hva kan så forklare den tydelige oppgangen i 2010? Flere kilder i politiet hevder at denne økningen henger sammen med aksjoner for å oppnå måltall og redde egen statistikk. Narkotikatallene har blitt brukt for å frisere og pynte på politiets statistikk. Dette er en grunn til at tallene tidvis holdes utenfor når man analyserer politiets virksomhet.»

«Tallene er helt avhengig av politiets egen innsats. Jo større ressurser som settes inn, jo flere anmeldelser blir det. Ved å rette innsatsen mot kjente miljøer, utesteder og festivaler av visse typer, kan man pågripe mange for bruk og besittelse. Oppklaringsprosenten er nærmere 100 prosent og saksbehandlingstiden kort. I en virkelighet hvor oppklaringsprosenten er et viktig symboltall, vil narkotikatallene gi et betydelig utslag i positiv retning.»

Anette Gultvedt, leder for Norsk Narkotikapolitiforening sier til TV2, 22.10:
«Slike uttalelser fra en ansatt på Politihøyskolen er svært uheldige. Paul Larsson representerer Politihøyskolen så lenge det er hans navn som står der, og det er problematisk.»

«Vi ønsker mer balanse og mer nyanse i denne debatten, og der må Politihøyskolen klare å få frem annen type forskning, og det klarer de ikke i dag.»

Paul Larsson skriver i en kommentar på facebook:
«Jeg kjente verken til brevet eller at det fantes noen krangel. Innslaget er laget uten noen form for konsultasjon med meg. Hva gir dere meg for det TV?»

«Anette G er selv ansatt ved Politihøgskolen, men her har hun på seg en annen hatt. Representerer ikke også hun PHS når hun harmdirrende står frem på TV2.»

Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk skriver 26.10, «Uheldig utspill fra Norsk Narkotikapolitiforening«:
«Utspillet er særlig interessant som angrep på Politihøyskolens arbeid, men også ettersom Paul Larsson ikke bare hadde gått gjennom norsk forskning, men den nordiske.»

«Ingen av de nordiske land har evalueringer som viser at den enorme innsatsen med politikontroll og strafferettslige tiltak, som hvert år koster vanvittig mange millioner, fører til en positiv utvikling på området.»

I en kommentar på facebook skriver Arild Knutsen:
«Det er interessant det Anette Gultvedt sier om at Politihøyskolen må få fram en annen type forskning, men at de ikke klarer det i dag. Hva betyr det?»

«Hun sier det er problematisk at Paul Larsson representerer Politihøyskolen fordi hun ønsker balanse og nyanse. Da lurer jeg: Hvor ligger skalaen for balanse og nyanse dersom en meningsytring basert på fakta skal kvalifisere til å strykes som representant for Politihøyskolen?»

Jarle Fagerheim, leder for Ungdom for human narkotikapolitikk stilte leder for NNPF dette spørsmålet på en studentdebatt 24. august i fjor:
«Vi vet at land med repressiv narkotikapolitikk ikke fungerer. Hva med regulering som aldersgrense og reklameforbud? Hvorfor går ikke narkotikapolitiet inn for det istedenfor den uoppnåelige visjonen om et narkotikafritt samfunn?»

Lederen for NNPF svarte:
«Vi har en visjon vi, og det er et narkotikafritt samfunn!»

Min kommentar:
Det viktigste er å først fjerne straffetrussel for bruk og besittelse, og så diskutere hvordan vi best kan regulere markedet ut i fra et folkehelseperspektiv.

De som bruker ulovlige rusmidler fordi de har problemer bør få hjelp med de problemene de egentlig har. Mennesker som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk trenger verken hjelp eller straff!

Se også:
Frykt og følelser i cannabisdebatten
Det er ikke akseptabelt at politiet bryter norsk lov

Share
5 Responses leave one →
 1. januar 11, 2013

  Politiforsker Paul Larsson ber nå om at det gjøres opp et regnskap for å finne ut om hasjkampen har lønt seg.

  «Er det noen som sier at det er mindre narkotika i Norge enn for 40 år siden? Nei, jeg tror egentlig det (forbudet) har gjort lite fra eller til» sier han.

  «Hva er egentlig så galt med 250 kilo hasj? Her snakker vi om et stoff som antakelig er langt mindre skadelig enn alkohol, i hvert fall enn sprit.»

  Larsson mener at beslaget og antall pågripelser som ble gjort i Danmark på søndag ikke står i stil med innsatsen.
  «En smugler ble drept, politifolk var i livsfare og politi, tollvesen og forsvaret var i sving i to land.»

  «Jeg står for en tilnærming hvor man går mer i retning av legalisering med statlig salg og omsetning. I det lange løp er det et spørsmål om ikke det er eneste vei å gå» sier han.

  11. januar 2013
  http://www.glomdalen.no/nyheter/article6436672.ece

 2. januar 4, 2013

  Ditt Oslo, 4. januar 2011
  http://dittoslo.no/nyheter/vil-avkriminalisere-narkotika-1.5930622

  Iver Stensrud, politimann i seniorpatruljen til Oslo politidistrikt:
  «Jeg mener det kan være på tide å prøve det uprøvde, som å avkriminalisere bruken av narkotika. Det er bakmenn, smuglere og selgere som må tas. Det har ingen hensikt å jage brukeren som bare har et par gram på seg.»

  Anette Gultvedt, leder i Norsk narkotikapolitiforening:
  «Avkriminalisering vil gjøre vondt verre. Økt tilgang gir økt forbruk og lovregulering har en begrensende effekt. Dessuten er lovregulering politiets inngang til å ta tak i narkotikaproblemet, og et frislipp vil gi oss mindre kontroll.»

  Paul Larsson, professor i kriminologi og politivitenskap:
  «I norsk politi har det nærmest vært munnkurv for de som har et avvikende syn i narkotikadebatten. Det er sterke krefter i politiet for å fortsette krigen mot narkotika med gamle midler.»

 3. september 17, 2012

  17.9.2012
  Politiets narkoaksjoner er meningsløse

  Politiaksjonen på Sensation viser at trusler om straff ikke påvirker narkotikabruken, mener Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

  Politiet advarte på forhånd om at de ikke bare skulle aksjonere, men også heve straffene. Likevel ser vi nærmest en dobling av narkopågripelser. Dette viser at hverken trusler om straff, eller om økning i straffen, påvirker utbredelsen.

  http://www.budstikka.no/nyheter/politiets-narkoaksjoner-er-meningslose-1.7543264

 4. august 19, 2012

  Inger Anne Olsen, 19. januar 2011:

  45.199 narkotikaforbrytelser ble anmeldt i fjor.
  Hvordan skal politiet få tid til de 87 av dem som var alvorlige?

  http://bit.ly/dEusTl

 5. august 19, 2012

  Jon Olssen, FHN, 4.mai 2012:

  Narkotikasaker har høy oppklaring, og i 2010 ble det etter utsagn fra jurister i Oslo politidistrikt avdekket en praksis med å registrere opptil fire 100 prosent oppklarte saker på én enkelt arrestant.

  Hvordan ville politiets statistikk sett ut om for eksempel bruk av cannabis forsvant fra straffeloven? Om dette kunne satt deres øvrige arbeid i et dårligere lys, er problemet svært alvorlig.

  Statistikk lagt fram av professor Paul Larsson antyder at det kan ha foregått interne aksjoner for å oppnå måltall. Tallene viser at de fleste beslag er svært små, og at cannabis er overrepresentert.

  Finnes det deler av kriminalsystemet som i dag er «avhengige» av et totalforbud?

  Mange foreninger i rusfeltet har opphav i en tid hvor totalavhold (også alkohol) sto sterkt som kampsak i samfunnet. I dag vektlegges krigen mot narkotika.

  En stor aktør på feltet, Actis (tidl. Avholdsfolkets Landsråd) har en politisk plattform bygget rundt totalforbudet og årsaker til at dette bør opprettholdes. I sammenhengen mellom lovverkets tilstand og politiets oppklaringsprosent er dette uheldig.

  Actis’ leder Arne Johannesen leder også Politiets Fellesforbund. Det sterke fokuset på kampen mot narkotika kan tyde på at Pedersen var inne på noe. Alkohol er ikke glemt, men kampen for totalavhold er nedprioritert til fordel for skadereduksjon.

  http://www.dagbladet.no/2012/05/04/kultur/debatt/narkotikapolitikk/krigen_mot_narkotika/21440218

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS