Skip to content

UNGASS 2016

2014 september 4
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

Norge bør stille seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og si ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis.
 

Henvendelse fra LUHM angående Norges arbeid frem mot FNs Generalforsamling Spesialsesjon om narkotika (UNGASS 2016).

Til:
Statsminister Erna Solberg
Utenriksminister Børge Brende
Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Her er et utdrag fra brevet som er sendt til myndighetene:

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

LUHM ønsker at myndighetene i prosessen frem mot UNGASS 2016:

– Stiller seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og sier ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis.

– Innser at det er et stort illegalt cannabismarked i Norge (selv om ESPAD-undersøkelsen, basert på selvrapportering fra 15-16 åringer med 30 % svaroppslutning, viser nedgang i bruk).

– Undersøker om de problemene som blir innrapportert fra andre land også gjelder for Norge.

– Ikke bare ser etter løsninger for å redusere negative konsekvenser av forbudspolitikken, men er åpne for at løsningen kan være å lovliggjøre og regulere cannabismarkedet.

– Lager en kost-/nytte-analyse over kontrollregimet, både økonomisk og for samfunnet. Hva koster det å opprettholde det repressive forbudsregimet? (redigert, lagt til: Narkotikaproblematikken er grenseoverskridende, et utvalg må også inkludere og vektlegge det internasjonale aspektet når det lages en kost-/nytte-analyse.)

– Lager en nettside hvor alle kan holde seg oppdatert om hva som skjer i UNGASS-prosessen. En slik informasjonsside vil være en kilde til informasjon til pressen og andre.

Forberedelsene til UNGASS 2016 er allerede i gang. Det neste møtet i FN er «69th Session of the UN General Assembly» i New York senere i denne måneden.

Hvis det blir nedsatt et utvalg eller en komite som skal arbeide med dette må det være åpenhet rundt prosessen slik at folket får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen frem mot UNGASS 2016.

Her er hele brevet, med svar fra myndighetene

 

Se også:
Behov for evaluering av cannabispolitikken
Åpen og konstruktiv debatt før UNGASS 2016?

Share
39 Responses leave one →
 1. april 19, 2016

  DIREKTESENDING FRA UNGASS 2016

  Tirsdag 19. – torsdag 21. april:
  Klokken 16-19 + 21-00

  Det er seks timer tidsforskjell, derfor er sendingene så sent på kvelden.

  Direktesending fra New York:
  http://webtv.un.org

  https://www.facebook.com/luhm.no/photos/a.560107057395374.1073741828.122971301108954/1070947896311285

 2. april 18, 2016

  Det er stor enighet om at innspill fra det sivile samfunn er viktig, men tilretteleggelse for aktiv deltakelse har vært veldig dårlig.

  Sendt fra LUHM til regjeringen v/helseminister Bent Høie den 18. april 2016: http://anitanyholt.no/samfunn/debatt-ungass/#comment-6486

 3. desember 18, 2015

  Professor Willy Pedersen har en kronikk om UNGASS i Morgenbladet.
  Den norske ambassadøren i Wien, Bente Angell-Hansen, står på tur til å få det mektige ledervervet i CND. Det er interessant, og når Pedersen skriver at «verdens øyne rettes mot Norge» er det enda et argument for at det må nedsettes et utvalg som evaluerer politikken – med en slik rolle må vi ha en god oversikt over konsekvensene av politikken. http://morgenbladet.no/ideer/2015/12/reform-i-alle-kanaler

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10153103500212461

 4. desember 8, 2015

  Etter et avisinnlegg i fjor om at forbudspolitikken og det illegale markedet er en stor samfunnstrussel, var jeg i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18. Han sa at han ikke kunne se noen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.

  Når helseminister Bent Høie på NRK sier at norsk politikk ikke har innvirkning andre steder i verden, at det ikke har noe med oss å gjøre, viser det tydelig hvorfor det er behov for at det blir nedsatt et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse som inkluderer og vektlegger det globale perspektivet.

  Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om.

  https://anitanyholt.no/samfunn/behov-for-evaluering
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10153135373572461

 5. oktober 24, 2015

  I dag er det ikke bare FN-dagen, men FNs 70-årsjubileum.

  Utenriksdepartementet har opprettet prosjektet «FN70: En ny dagsorden», som skal bidra til å oppdatere norsk FN-politikk og initiere debatt om FN i Norge.

  1. Hvordan kan Norge sette FN bedre i stand til å håndtere gamle og nye utfordringer?

  2. Hvordan kan gode ideer gjennomføres gitt at medlemsland ofte har ulike syn?

  3. Hvilke reformforslag er mest gjennomførbare?

  LUHM har sendt innspill til Utenriksdepartementet: http://luhm.no/?p=6773

 6. september 30, 2015

  LUHM har sendt innspill til The Civil Society Task Force (CSTF) som koordinerer innspill fra det sivile samfunn til FN i prosessen frem mot UNGASS.

  LUHM har fått svar om at det vil bli inkludert i rapporten:

  To Fay Watson and The CSTF

  I’m writing to you because in a form I got at Actis seminar «En bedre global narkotikapolitikk (A better global drug policy)» the participants at the meeting were encouraged to submit feedback about the seminar and suggestions for you, as the Western European representative on The Civil Society Task Force (CSTF) for the UNGASS 2016 process.

  I attended the meeting because it said that it would give me the opportunity to give input to UNGASS from the civil society in Norway. I do so on behalf of «Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM)» a campaign requiring legalisation and regulation of cannabis for recreational use. LUHM has for several years participated with newspaper articles, television debate, hearings and other contributions to the political discussion in Norway.

  Cannabis account for most of the overall market for illicit trafficking of drugs. Globally there are almost 200 million consumers. It was not intended that the global prohibition policy would lead to major problems such as war, violence, racism, terrorism financing, human rights violations, corruption, money laundering and weakening democracies. All drugs have potential for harms, but the illegal market is more harmful than the use itself. Prohibition for recreational use is a strategy that entails enormous problems.

  Astrid Nøklebye Heiberg, who attended the Actis seminar as a panelist, said in the UN 2014: «What really concerns is the high homicide rates and widespread violence some regions have faced due to drug trafficking. These countries are paying a disproportionate high price. Is this acceptable, does it indicate more of the same or do we see a need for change? – is it a success or a failure? Based upon this grim picture, it necessary to discuss more thoroughly how we analyze and consider this situation for the way forward.»

  Nøklebye Heiberg said at the Actis seminar «that it is important to find out what it is about policies that do not work.»

  One of the other panelists at the seminar, Lars Meling who is senior advisor at the Ministry of Justice, said about UNGASS that Norway already have taken a stand to the UN conventions (cannabis): «It is said that the policy is a failure. My answer is no. It is knowledge based and successful because it is relatively low use in Norway.» About human rights he said: «It implies the right to be free from drugs, and it must be included more in the academic debate.»

  It is a lie that it is low use of cannabis in Norway, moreover the UN conventions are an international framework.

  I asked him: «Is the Government’s stance based on a cost-benefit analysis, and where can we possibly find it? Meling answered: No, it’s not on the basis of a cost-benefit analysis.»

  Forut, an organization from the Norwegian temperance movement says that «cannabis should not be legalised and regulated for non-medical use, but tested and approved through the ordinary systems used in the developement of medicines». They also say that «an important element of the anti-drug strategy involves reintegrating marginalized segments of society and bolstering their respect for the law».

  That a small group of people getting legal access to cannabis does not reduce the global problems associated with the illicit market.

  Forut and Actis says that it is not only two options; legalisation/regulation or prohibition, but a third option; alternative sanctions. «The prosecution – or management – of minor drug offences should focus on rehabilitating drug users». They recommend it as a solution to the global problems. But alternative sanctions is not a third solution, it means that the prohibition framework maintain and those getting caught for use can choose between fine/administrative fee or «voluntary» rehabilitation. Punishment for production, trafficking and sale will be the same. In Norway we are about to get a prison industry like in the US, and «Touchdown» have similar consequences as «Stop and frisk» who are also criticized in the US.

  Few people have problems with their cannabis use. Here is one example about alternative sanctions that is being used in Norway: A young man being caught for smoking a joint, he lives at home with his parents while he is studying and has no income. He gets an offer of alternative sanction. The parents say they can not afford to pay the fine and says that he should choose other penalties because then he also avoids to get remarks on the record. He goes along with it, but he will not stop even if he «agrees» to go to treatment, and he changes his drug habits from cannabis (which can be detected in tests) to NPS (which can’t be detected in tests ). EMCDDA says that there is a correlation between the increased use of NPS and forced treatment. Also in Norway it is registered deaths due to the use of NPS.

  Some choose alternative punishment to avoid remarks on the record, perhaps to retain driver’s license, maybe even not to loose their children. For whatever reason, it is unethical and a waste of society’s resources to treat people for problems they do not have. Those who have problems with use of cannabis should be helped in the same way as with legal drugs. All use is not abuse.

  Moreover, it is not a solution that will do something to the illicit market/economy. The really big problems will persist, and the emergence of new problems.

  LUHM strongly recommend that cannabis for recreational use should be legalised and regulated, and those countries that want to produce, export, import and sell cannabis for recreational use must be allowed to do so.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/949989505073792
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10153031065817461

 7. september 2, 2015

  Purring på forespørsel om handlingsplan for hvordan regjeringen aktivt skal legge til rette for en åpen og konstruktiv debatt før UNGASS 2016, sendt til Regjeringen v/helseminister Bent Høie den 2.9. 2015: http://anitanyholt.no/samfunn/debatt-ungass

 8. juni 16, 2015

  Det blir på internasjonalt nivå diskutert å endre FN-konvensjonene for narkotika, hvor dagens rammeverk er forbudspolitikk. http://luhm.no/?p=1707

  Hvis et utvalg lager en kostnad-nytteanalyse over kontrollregimet (hvor det internasjonale aspektet inkluderes og vektlegges) vil vi ha et nyttig verktøy for diskusjon om vi aksepterer kostnadene knyttet til dagens kontrollregime eller om vi bør velge en ny strategi. Det er under ett år igjen til UNGASS og det er nødvendig å diskutere løsninger utenfor rammeverket. http://luhm.no/?p=6401

  Det har og blir fortsatt brukt enorme ressurser årlig på å håndheve kontrollregimet for narkotika. Det trengs en helhetlig gjennomgang, en kostnad-nytteanalyse, for å undersøke hva vi får igjen for investeringene. Hvordan virker lovgivningen inn på samfunnssikkerheten, gjør det Norge tryggere? Og har det innvirkning også på andre lands samfunnssikkerhet? http://luhm.no/?p=6287

 9. mai 20, 2015

  Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær og medlem av Global Commission on Drugs (GCDP) og West Africa Commission on Drugs (WACD), Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Ruth Dreifuss, tidligere president i Sveits og helseministrene i Colombia, Mexico, Norge, Sveits og Uruguay, oppfordret på den 68. sesjonen av World Health Assembly (WHA) den 19. mai 2015, til en åpen og ærlig debatt i forkant av FNs generalforsamlings spesialsesjon om narkotika (UNGASS) som skal avholdes i april 2016 i New York. http://www.tdpf.org.uk/blog/kofi-annan-calls-world-health-assembly-legally-regulate-drugs

  Helseminister Bent Høie oppfordrer til en åpen og ærlig debatt. Et godt utgangspunkt er å ta utgangspunkt i spørsmålet statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg tok opp til diskusjon i fjor: “Aksepterer vi kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller bør vi velge en ny strategi? – er det en suksess eller en svikt?”

 10. mai 10, 2015

  Datakvalitet har store konsekvenser, feks for utregninger til Nasjonalregnskapet. Ny innsikt i forbruk av cannabis: http://luhm.no/?p=5474

  Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt i forbruk av cannabis. Analyser av vann- og kloakakkprøver i Oslo viser at cannabis-nivåene er over det europeiske gjennomsnittet, med Oslo-forbruket rangert som nr. 10 av 44 byer i undersøkelsen.

  Forbruket i Norge er beviselig høyt. Noen har nødvendigvis solgt dette, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien. Det er veldig mye penger involert. Det illegale markedet skaper også problemer andre steder i verden.

  Jeg skrev dette innlegget på bakgrunn av at LUHM ønsker at myndighetene i prosessen frem mot UNGASS 2016:

  – Stiller seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og sier ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis.

  – Innser at det er et stort illegalt cannabismarked i Norge (selv om ESPAD-undersøkelsen, basert på selvrapportering fra 15-16 åringer med 30 % svaroppslutning, viser nedgang i bruk). http://luhm.no/?p=4714

  Mye har skjedd siden FN-konvensjonene ble laget i 1961. Det var ikke tenkt at det internasjonale rammeverket skulle føre til krig, vold, rasisme, korrupsjon, hvitvasking og andre problemer.

  Mye av den cannabisen som blir produsert i Afrika eksporteres til Europa. Til Norge importeres det mest hasj fra Marokko. Mye av den cannabisen som blir produsert i Latin-Amerika eksporteres til USA (gjennom Mexico).

  Fra The Organisation of American States (OAS)s rapport, 2013:
  «Krigen og volden i Latin-Amerika berører ikke bare innbyggerne, men samfunnet som helhet, og skaper korrupsjon som undergraver sivile og statlige institusjoner og påvirker demokratiske styresett.» De er «overbevist om at grenseoverskridende organisert kriminalitet, og særlig volden den genererer når de utfører sine kriminelle aktiviteter, skaper et alvorlig problem som hindrer utvikling, sikkerhet og demokratisk sameksistens mellom nasjonene».

  De sier videre: «Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.» Den samme utviklingen som har skjedd i Latin-Amerika ser vi også i Afrika, problemet er voksende. http://luhm.no/?p=5273

  Selv om det skulle være nedgang i bruk av cannabis blant norske 15-16-åringer (eller null forbruk i det hele tatt i Norge) – så er ikke det et argument for at Norge skal stemme nei til endring av de internasjonale FN-konvensjonene slik Latin-Amerika ber om. Konvensjonene er et globalt rammeverk, og Norge må vise solidaritet med de landene som forbudspolitikken rammer hardest. Bare ett år til med samme politikk vil ha store – også dødelige – konsekvenser.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/876024692470274
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152726951147461

 11. mai 7, 2015

  The Brookings Institution, som gjentatte ganger har blitt rangert som «mest innflytelsesrik, mest sitert og mest pålitelig tenketank», har utarbeidet en serie med rapporter: «Improving Global Drug Policy: Comparative Perspectives and UNGASS 2016».

  «Mens verden forbereder seg til UNGASS 2016 er det et økende antall land rundt om i verden som ber om reform. Det er kritiske land som Russland og Kina som fortsatt forplikter seg til å opprettholde de eksisterende tilnærmingene.»

  Om Sverige sier de at de «har en tverrpolitisk undertrykkende og negativ holdning til bruk av narkotika i alle former, og jobber for et endelig mål om et rusfritt samfunn. Planer om å vise mer toleranse for bruk av cannabis og/eller cannabismarkeder er generelt ikke-eksisterende og støtte for de eksisterende FN-konvensjonene er høy.»

  Sverige i FN, 13.3.2014:
  «The main goal of the swedish policy is a drug free society.»

  Norge i FN, 13.3.2014:
  «With respect for the costs and all those suffering from drug related problems we need to better from now on. And that is also part of our shared responsibility. What really concerns is the high homicide rates and widespread violence some regions have faced due to drug trafficking. These countries are paying a disproportionate high price. Is this acceptable, does it indicate more of the same or do we see a need for change? – is it a success or a failure? Based upon this grim picture, it necessary to discuss more thoroughly how we analyze and consider this situation for the way forward.»

  «Med så ulike tilnærminger til narkotikapolitikken i Europa, har det vært svært vanskelig for EU å presentere en enhetlig posisjonering til globale narkotikarelaterte problemer, for eksempel reform av FNs narkotikakonvensjoner.»

  «Det er for øyeblikket global uenighet, og mens det internasjonale samfunnet debatterer hvordan man skal gå videre, har Brookings utviklet en serie med rapporter som er unike i sitt globale omfang.»

  Det er mye interessant å lese i rapportene.
  Det er et godt utgangspunkt for en politisk debatt.

  The Washington Post: «Brookings Institution discussion on international drug policy began with the premise that «no policy has failed as badly in the past 30 years as drug policy».

  The Economist: «In the West few politicians have been ready to admit the drug war’s failure – even as they quietly moderate their policy. They need to be honest with their own voters about the misery it has caused».

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/874696195936457
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152719875562461

 12. mai 4, 2015

  Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) skriver på facebook:
  “Pressefrihetens Dag ble markert med seminar på Stortinget i dag. Vi inviterte en rekke toneangivende personer og organisasjoner til å gi innspill til hvilke utfordringer som kan legge press på ytringsfrihet og pressefrihet i Norge.

  Den 26. mai skal vi ha debatt i Stortingssalen. Viktig at Stortinget viser ansvar for å fortsatt sikre grunnlaget for at vi kan ha et åpent og demokratisk samfunn: ytringsfriheten og pressefriheten.”

  Jeg har lagt inn en kommentar:

  Jeg vil gjerne benytte anledningen til å melde inn et demokratisk problem.

  Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. I april, neste år skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

  USA har oppfordrer til en internasjonal debatt om FN-konvensjonene i forkant av UNGASS 2016.

  Astrid Nøklebye Heiberg (H) stilte i FN for ett år siden, spørsmål på vegne av Storting og Regjering om vi aksepterer kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller om vi bør velge en ny strategi. Hun viser spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet.

  Det er ikke mange i Norge som deltar i debatt om det internasjonale rammeverket som FN-konvensjonene er, og det som statssekretæren har stilt spørsmål ved. Avholdsbevegelsen er med, men flere burde ha ment og sagt noe – spesielt politikere.

  Folkeaksjonen LUHM har tidligere meldt i fra til myndighetene om at det er mange som ønsker å delta i debatten, men at de ikke våger å bruke ytringsretten når det gjelder dette temaet.

  Det har derfor blitt etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan Regjeringen sikrer at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som de sier at de ønsker og som er påkrevet i forkant av UNGASS 2016.

  Jeg håper at dette er noe som kan tas opp til debatt i Stortinget.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155498119160114&set=a.10150294966400114.554395.830340113

 13. Bjørn Dahl permalink
  mars 7, 2015

  Servil Norsk presse følger vel lydig narkotikapolitiforeningens oppfordring om å ikke trykke opplysninger som er «egnet til å ufarliggjøre narkotika».

 14. mars 5, 2015

  Vi får dessverre ikke noe informasjon om UNGASS 2016 gjennom norske medier, selv om det er mye som skjer i FN.

  Her er litt om hva som skjer.

  Den 19. januar var Guatemalas utenriksminister på et møte hvor The Organization of American States (OAS) rapport fra 2013 ble diskutert. En rapport, hvor det i oppsummeringen blant annet påpekes at: “Den kriminelle aktiviteten som er knyttet til produksjon, men spesielt smugling til sluttbrukerland og markeder, er overveldende større og mer skremmende enn det som er assosiert med (lovlig) salg og forbruk.” http://www.oas.org/documents/eng/press/highlights.pdf

  Den 27. januar etterlyste The Global Commission on Drug Policy sterkere deltakelse fra Europa i debatten, og de sa blant annet: “Slutt å kriminalisere folk for bruk og besittelse av narkotika og stopp “tvungen behandling” av mennesker hvis eneste forbrytelse er bruk og besittelse.” http://www.globalcommissionondrugs.org/a-call-for-a-stronger-voice-from-europe-in-the-drug-policy-debate

  UNODC har publisert informasjon fra et møte 12. februar hvor The Global Commission on Drug Policy i sine anbefalinger for UNGASS blant annet sier: “Vurder reguleringer av narkotikamarkedet som et mulig alternativ for å motvirke ulovlig handel og dens negative konsekvenser.” http://www.unodc.org/documents/ungass2016//CND_Preparations/150212-presentation_Global_Commission_CND_UNGASS.pdf

  The Commission on Narcotic Drugs (CND) møtes årlig når den vurderer og vedtar en rekke beslutninger og vedtak. CND veileder UNODC. CND 2015 (58th Session of the Commission on Narcotic Drugs) blir holdt 9.-17. mars. De fire første dagene er et “special segment” som vil ta sikte på videre diskusjoner rundt hvordan UNGASS vil bli organisert, samt de temaene som vil bli diskutert der.

  International Drug Policy Consortium (IDPC) arrangerer flere møter i samarbeid med partnere og medlemsland, både innenfor og utenfor det offisielle programmet. Blant annet inviterer de til:

  “2016 UNGASS: Utfordringer og muligheter”: Organisert av regjeringene i Mexico, Uruguay og Nederland, IDPC og TNI.

  “Hva blir det neste for narkotikapolitikken i Afrika i prosessen med UNGASS?”: Organisert av regjeringen i Ghana, Kofi Annan Foundation, Den afrikanske union, Vest-Afrika Commission on Drugs og IDPC.

  “Innovativ narkotikapolitikk i Amerika”: Organisert av IDPC, WOLA, TNI, og Cedd.

  UNODC viser det som blir arrangert av FN (58th Session of the Commission on Narcotic Drugs) på direktesending 6. mars (forberedelser) og 9-12. mars: http://www.unodc.org/ungass2016/en/multimedia.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/841338272605583

  • mars 11, 2015

   Fra Norges uttalelse 9. mars 2015, v/Torbjørn K. Brekke, fagdirektør hos helse- og omsorgsdepartementet:
   “Til tross for vår felles innsats er; ulovlig produksjon av rusmidler, ulovlig handel med rusmidler, ulovlig etterspørsel av rusmidler, ulovlig bruk av rusmidler et like stort problem som alltid.”

   Norge har overtatt formannskapet for Europarådets narkotikasamarbeid for perioden 2015-18. Fra The Pompidou Groups uttalelse 9. mars 2015, v/Torbjørn K. Brekke:
   “Kost-/nytteanalyser er av stadig økende betydning når det skal gjøres politiske valg, og enda mer i tider med budsjettmessige begrensninger. Det å forstå kostnader og effekter av ulik politikk, ikke bare i form av umiddelbar virkning, men også med tanke på indirekte virkninger og kostnader, er nødvendig for å ta de riktige valgene og å forstå hva man får igjen for investeringen.”

   Uttalelser fra flere land:
   https://www.facebook.com/luhm.no/posts/841338272605583

 15. februar 17, 2015

  Eirik Løkke og Torstein Ulserød: “Det er ingen grunn til å overdrive alvoret i Erik Skutles lovbrudd.” http://www.bt.no/meninger/debatt/article3303466.ece

  Flere og flere er heldigvis enige i det.

  “Det påhviler stortingsrepresentanter et ekstra ansvar i å følge lovene de selv er med på å vedta”.
  Politikere har også anledning til å benytte seg av sivil ulydighet, men da bør de selvsagt også forsøke å gjøre noe for å endre lovverket. Det har Erik Skutle gjort. Han har i media foreslått å lovliggjøre og regulere cannabis.

  Etter den behandlingen han har fått, etter et mindre alvorlig lovbrudd, har han sagt at han ikke ønsker å bruke mer energi på det. Det er trist, med tanke på at hans eget parti sitter i regjering, og Regjeringen på sine nettsider skriver at det aktivt skal bidras til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016. Det er etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan de skal sikre at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som er ønsket og påkrevet i forkant av UNGASS 2016.

 16. februar 13, 2015

  I Storbritannia blir det i neste måned arrangert en åpen og kunnskapsbasert debatt. «The conference will also form part of preparations for the UN general assembly special session on the world drug problem, to be held in 2016».

  Den norske regjeringen har sagt at de også ønsker en åpen og kunnskapsbasert debatt i forkant av UNGASS 2016, men det har foreløbig ikke kommet noe svar på hvordan de skal legge til rette for at det skal bli en slik debatt, som også inkluderer det globale perspektivet.

  Vi bør snart få vite hvilke planer de har for å få det gjennomført.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/828654657207278

 17. februar 12, 2015

  Ansatt i Politiet til Hardanger Folkeblad:
  “Eg trur at legaliseringsdebatten kring hasj, der både politikarar og kjendisar vert tatt utan å ha klare haldningar, er negativ.” http://www.hardanger-folkeblad.no/Fleire_pr_ver_hasj-5-22-5493.html

  Det at Politiet advarer mot politisk debatt er et demokratisk problem.

  Regjeringen har på sine nettsider informert om at det “aktivt skal bidras til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016.”

  Politidirektoratet har oppfordret politiet til å “være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.” http://luhm.no/?p=3075

  En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en “åpen og opplyst offentlig samtale” heter det i siste ledd i Grunnlovens § 100. “Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for treffe politiske valg.”

  Når politiet deltar i den politiske debatten så blir det ikke en åpen og opplyst debatt. Det er et demokratisk problem. http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152555042612461
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/818852534854157

 18. januar 26, 2015

  Ståle Nygård skriver: “Etter helseministerens uttalelser på NRK mener jeg det er naturlig å sette Statssekretærens uttalelser opp mot Helseministerens, for å presse frem den nødvendige debatten, de ærlige vurderingene og det kost/nytte analyseutvalget man tar til orde for.

  Helseministerens statssekretær vil ha svar på følgende spørsmål:
  “Is this acceptable, does it indicate more of the same or do we see a need for change? – is it a success or a failure?”

  Regjeringen skriver så at de skal: “Aktivt bidra til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016.”

  Vi har altså en situasjon, der Regjeringen skal sørge for aktiv deltagelse fra det sivile samfunn frem mot neste års toppmøte, men “voksenpolitikerne” får altså ikke anledning til å diskutere dette.

  Manglende debatt og ærlige vurderinger her hjemme truer de internasjonale konvensjonene, vårt viktigste verktøy for å bekjempe verdens narkotikaproblem, og hindrer på samme tid utviklingen av en effektiv og kunnskapsbasert narkotikapolitikk i Norge med særlig vekt på menneskerettighetsperspektivet.

  Vår felles sikkerhet er helt avhengig av at vi inkluderer og vektlegger det internasjonale aspektet på en ansvarlig, fornuftig og solidarisk måte når vi reder ut effektene av narkotikapolitikken.” https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

 19. januar 22, 2015

  Eirik Løkke og Torstein Ulserød, rådgivere i Civita:
  «Samfunnskostnadene knyttet til opprettholdelsen av forbudspolitikken er betydelige. Det har nå vært en viss debatt om narkotikapolitikken på bakgrunn av dette, og det er bra. Som forventet er det imidlertid ingen ansvarlige politikere som ønsker en reell diskusjon om narkotikapolitikken.»

  «Helseminister Bent Høie svarte for regjeringens linje på Dagsrevyen 15.1 i spørsmålet om avkriminalisering eller legalisering av cannabis. «Det er verken tøft eller nytenkende å foreslå å legalisere hasj», sa Høie. Men vi har ikke foreslått å legalisere hasj. Vi har foreslått at det skal utredes som ett av flere mulige alternativer til et strengt forbudsregime.»

  «Norske politikere er vant til at de ikke trenger å argumentere veldig hardt for den narkotikapolitikken som føres. De har lenge sluppet unna med å vise til gode intensjoner og komme med forsikringer om at de tror godt om virkningene av politikken som føres.»

  «Det er på ingen måte opplagt hvordan narkotikapolitikken ville sett ut med en mer kunnskapsbasert tilnærming. Likevel synes det rimelig klart at påstandene om at enhver oppmyking av dagens regime vil være et risikofylt eksperiment, mens en videreføring av forbudsregimet er trygt og ansvarlig, savner en god begrunnelse og empirisk belegg. Selv om det er mulig å argumentere fornuftig for et strengt forbudsregime, er det samtidig så mange åpenbare og godt dokumenterte negative konsekvenser ved dette reguleringsalternativet, at det burde føre til en større interesse blant ansvarlige politikere for å undersøke og diskutere alternativ politikk.» http://www.dagbladet.no/2015/01/22/kultur/meninger/kronikk/debatt/narkotikapolitikk/37296051

  En kostnad-nytteanalyse må inkludere og vektlegge det internasjonale aspektet. Det må være åpenhet rundt prosessen slik at vi får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem.

 20. januar 22, 2015

  Mina Gerhardsens redsel for at det skal nedsettes et utvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens kontrollregime skyldes nok at et slikt utvalg vil se mer på skader knyttet til det illegale markedet, som globale konsekvenser, økende fengselsindustri, rasisme, organisert kriminalitet, korrupsjon, hvitvasking osv. enn hva Actis gjør.

  Argumentet om at forbudspolitikken bør bestå fordi en undersøkelse (basert på selvrapportering med lav svarprosent) viser at det ikke er økning i bruk blant barn (som ikke er gamle nok til å kjøpe/bruke verken lovlige eller ulovlige rusmidler) er ikke holdbart. Hvorfor vises det aldri til undersøkelser om 18+ forbruk?

  At vannprøver viser at Norge er langt over gjennomsnittet i bruk i Europa tar de heller ikke over over seg. Noen har nødvendivis solgt det, og alle disse pengene går inn i en svart økonomi. Det burde gjøre folk mer bekymret. Actis skyver barna foran seg i debatten, men heldigvis er det flere og flere som ser at dette er en organisasjon som ikke ønsker en kunnskapsbasert politikk, men tuftet på avhold. http://www.nrk.no/ytring/lite-nytenkende-om-legalisering-1.12161546

  Ståle Nygård skriver: «Jeg håper Civita velger å argumentere mot Helseministeren og Regjeringen Solbergs argumentasjon på NRK fremfor Actis.» https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

  Se også:
  http://luhm.no/?p=4540
  http://luhm.no/?p=4432
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/812366848836059

  • januar 22, 2015

   Økt forbruk av en lovlig vare er å foretrekke fremfor et illegalt marked. Skatter og avgifter fra lovlig salg kan brukes på kunnskapsbasert informasjon og hjelp til de som faktisk trenger det, og ikke skremselspropaganda og behandling av «alle» slik som i dag. Salget kan foregå lignende vinmonopolordningen.

   Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg har stilt spørsmål i FN, på vegne av Storting og Regjering om vi aksepterer kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller om vi bør velge en ny strategi. Hun viser spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet.

   Regjeringen har sagt at de aktivt skal bidra til å legge til rette for en åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016. Det er etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan Regjeringen skal sikre at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som er ønsket og påkrevet.

   Actis ønsker å avspore en slik debatt, derfor maler de videre på «hvor farlig er hasj?».

 21. januar 21, 2015

  Jeg håper det kommer svar snart på henvendelsen til regjeringen hvor det er etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan de vil sikre at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som er ønsket og påkrevet i forkant av UNGASS 2016. Det ble sendt for snart tre uker siden, men det tok seks-syv uker å få svar på det forrige så det kan jo ta litt tid. http://luhm.no/?p=4714

  Jeg tenker at regjeringen må formidle, på en eller annen måte, at det sivile samfunn, som de ønsker skal bidra i en åpen og ærlig debatt, ikke behøver å ta stilling til om feks konvensjonene eller det nasjonale lovverket skal endres, men at «de positive og negative sidene ved det internasjonale narkotikakontrollregimet» blir innrapportert.

  Jeg tror ikke løsningen er feks en ordinær høringsprosess, fordi da vil fortsatt feks Fredsrådet ikke delta, fordi de føler at narkotikspolitikk ikke er deres anliggende. Men er det noen som kan si noe om negative sider ved kontrollregimet så er det jo nettopp dem, og også Amnesty mfl.

  Det er viktig at dette skjer før UNGASS 2016, og regjeringen må også ha tid i forkant av toppmøtet i FN til å analysere det som spilles inn. Men de må si noe om hvordan de skal få med det sivile samfunn i den prosessen som er ønskelig, så vi ikke ender opp med fortsatt bare NRK-debatter om «hvor farlig er hasj?». Det er feks mye farligere å bo i Mexio, og det har sammenheng med det internasjonale kontrollregimet.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152513573257461

 22. januar 17, 2015

  Civita har publisert et notat “Nr. 1 2015: Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger”.

  Notatet er skrevet av Eirik Løkke og Torstein Ulserød, rådgivere i Civita.
  http://www.civita.no/publikasjon/nr-1-2015-narkotikapolitikken-behov-for-nye-ideer-og-bedre-losninger

  “Internasjonalt er det nå stadig flere som stiller spørsmål ved forbudslinjen som har vært fulgt gjennom flere tiår, og mange land prøver ut ulike reguleringsalternativer.”

  “Det vil antagelig være naturlig å ha ulike regimer for ulike stoffer.”

  “Det er også mulig å legalisere bare noen bestemte typer stoff, som for eksempel cannabis, samtidig som andre stoffer bare avkriminaliseres, mens enkelte stoffer forblir underlagt et forbudsregime.”

  “Sett i lys av de sentrale, myndighetsfastsatte målene innen rusfeltet, er det mye som tyder på at det strenge forbudsregimet i Norge er lite hensiktsmessig.”

  “Det er, lagt frem flere stortingsmeldinger om narkotika. Men de meldingene som har kommet til nå, har ikke bidratt med mye kritisk analyse av gjeldende politikk.”

  “Et offentlig utvalg, som får i oppgave å dokumentere effektene av narkotikapolitikken, samt å vurdere og ta stilling til alternative reguleringsmåter, kunne vært et viktig første skritt i retning av en mer opplysende og konstruktiv narkotikadebatt, og en mer kunnskapsbasert narkotikapolitikk.”

  “Det er behov for en grunnleggende gjennomgang av hele narkotikapolitikken i Norge.” http://www.nrk.no/ytring/tilfeldig-ruspolitikk-1.12152353

  Min kommentar lagt inn der:
  Veldig bra at dere poengterte at “stortingsmeldinger som har kommet til nå ikke har bidratt med mye kritisk analyse av gjeldende politikk”, og at det”vil antagelig være naturlig å ha ulike regimer for ulike stoffer.” http://luhm.no/?p=491

  Cannabis er det mest solgte og brukte illegale rusmiddelet også i Norge. En norsk “Portugal-modell” (hvor straffetrussel for bruk fjernes / eller med adm. gebyr lignende trafikkbot) vil ikke gjøre noe med det illegale markedet, som vil bestå. Det er et globalt problem, milliardmarkedet må inn under kontroll. http://luhm.no/?p=1841

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/812366848836059
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

 23. januar 3, 2015

  Innlegget «Norges arbeid frem mot UNGASS 2016» er oppdatert med henvendelse sendt på mail til regjeringen 3. januar 15, med forespørsel om handlingsplan for deltakelse fra det sivile samfunn og våre frivillige organisasjoner i åpen og konstruktiv debatt frem mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016. http://luhm.no/?p=4714

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/804268622979215
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

 24. november 20, 2014

  Norge overtar formannskap for Europarådets narkotikasamarbeid for perioden 2015 til 2018. Dette ble klart på ministerkonferanse i Pompidougruppen onsdag 19. november.

  – Vi er glad for at Norge ble valgt til å ta over formannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid. Vi vil bruke formannskapet til å løfte debatten om en fremtidsrettet og kunnskapsbasert narkotikapolitikk i det internasjonale narkotikasamarbeidet, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg. Heiberg overtok formannskapsvervet på vegne av helse- og omsorgsminister Bent Høie i Strasbourg onsdag 19. november 2014. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2014/Norge-overtar-formannskapet-for-Europaradets-narkotikasamarbeid.html?id=775136

  Astrid Nøklebye Heiberg har tidligere stilte spørsmål i FN på vegne av Storting og Regjering om vi aksepterer kostnadene knyttet til dagens forbudspolitikk, eller om vi bør velge en ny strategi. Hun viser spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet. Det finnes også andre kostnader (økonomiske og menneskelige) skapt av forbudspolitikken som bør ses på.

  Jeg velger å like informasjonen om at Norge har fått en så fremtredende rolle i Europarådet, fordi det betyr at norske medier forhåpentligvis setter seg grundigere inn i saken og blir mer kritiske til dagens politikk.
  https://twitter.com/anitanyholt/status/535514852631281664

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/772179392854805
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152378550112461

 25. november 20, 2014

  Utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/778332118906199
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152378526127461

 26. november 20, 2014

  Washington Post skriver om utviklingen i USA og FN-konvensjonene.

  Brookings’ Wells Bennett agrees that there’s a limit to how much flexibility the U.S. will be able to claim in its interpretation of international drug law, particularly with even more states considering legalization measures in 2016.

  “The administration asserts that its policy complies with the treaties because they leave room for flexibility and prosecutorial discretion,” he wrote in a recent report with John Walsh of the Washington Office on Latin America. “That argument makes sense on a short-term, wait-and-see basis, but it will rapidly become implausible and unsustainable if legalization spreads and succeeds.” http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/11/14/the-u-n-really-wishes-that-voters-in-alaska-and-oregon-hadnt-legalized-weed

  Det å være fleksibel i forhold til FN-konvensjonene er bare holdbart på kort sikt, det er ikke en langvarig løsning. Konvensjonene må endres slik at cannabis blir en handelsvare lignende alkohol. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/758287274244017

 27. november 20, 2014

  Actis, er en videreføring av “Avholdsfolkets Landsråd”. Styreleder for denne avholdsorganisasjonen er Arne Johannessen, som inntil nylig også var leder for Politiets Fellesforbund. Avholdsbevegelsen og politiet er sammen veldig sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken.

  Om mafia og global/nasjonal organisert kriminalitet, hvor hovedinntekten deres kommer fra handel med illegale rusmidler (hvor cannabis er det største markedet), sier Mina Gerhardsen at det å lovliggjøre og få salget inn i kontrollerte former er en dårlig ide, fordi det bare vil være “tallpynting”.

  Når det gjelder endring av FN-konvensjonene (UNGASS 2016) har hun anbefalt at Norge ikke bør stemme for endring av konvensjonene, men derimot arbeide for å beholde den globale forbudspolitikken (en krig med høye fengsels-/dødstall, og som blir kritisert for å være et rasistisk system) – ved å vise til en undersøkelse som sier at det var færre norske 15-16 åringer som i 2011 svarte at de noen gang har brukt cannabis enn i 1999 (selvrapportering), der svarprosenten for ESPAD-undersøkelsen har sunket jevnt fra 70-30 %.

  Jeg har ingen problemer med at det finnes en avholdsbevegelse, men det er noe riv ruskende galt når Mina Gerhardsen (Ap), i samarbeid med politiet, klarer å påvirke både høyre- og venstresiden i norsk politikk med selektiv og feilaktig bruk av tall og statistikker. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/769048659834545

  Et demokratisk problem: http://luhm.no/?p=4280
  Den virkelige debatten om cannabis: http://luhm.no/?p=4432

 28. november 9, 2014

  Nick Clegg, visestatsminister i Storbritannia, sier etter et møte med president Santos at han ønsker samarbeid mellom Europa og Latin-Amerika.

  The Guardian: “Nick Clegg and Juan Manuel Santos to lead global initiative on drugs reform Deputy prime minister and Colombian president to seek allies in advance of UN special session on drugs policy in 2016.”

  “Nick Clegg wants the UK to take a lead role in forging an alliance between European and Latin American countries aiming to reform global drugs laws focused on prohibition.”

  “The talks between Santos and Clegg will be seen as a significant strengthening of the emerging liberal alliance on drugs reform, a move heavily resisted by the Lib Dems’ coalition partners.” http://www.theguardian.com/politics/2014/nov/08/nick-clegg-juan-manuel-santos-global-initiative-drugs-reform

  Debatten i Storbritannia dreier seg om alle typer ulovlige rusmidler, men det er som i Norge oftest heroin og cannabis som blir diskutert. Artikkelen i the Guardian handler om at de som har problematisk bruk av heroin skal få help, ikke straff, men OAS-rapporten “Report on the Drug Problem in the Americas”, som president Santos har sagt dette om: “This document should be known, publicized and analyzed not only in the hemisphere, but worldwide”, handler også om avkriminalisering og legalisering av cannabis.

  Fra oppsummeringen av OAS-rapporten, presentert i Bogota, Colombia, 17. mai 2013: “Criminal violence associated with production and transit is carried out primarily by organized transnational crime gangs, which can carry out acts of extreme violence and have diversified their activities to cover a wide range of offenses in addition to drug trafficking (smuggling of people, weapons, money, organs, intellectual piracy, smuggling, kidnapping and extortion).

  The uncertainty caused by the activity of these groups or “cartels” affects not only the citizens in their physical integrity and their heritage, but society as a whole, creating situations of corruption that undermine civil and state institutions and affecting democratic governance.”

  “Criminal activity associated with the production, but mainly with the trafficking of drugs to the end-use countries and markets is overwhelmingly greater and more alarming than that associated with retail and consumption.”

  “Greater flexibility could lead to accepting the possibility of changes in national legislation or to fostering changes in international law. In the field of national legislation existing signs and trends point toward the decriminalization or legalization of the production, sale and consumption of marijuana.” http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-007

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/765477210191690

  Se også: http://luhm.no/?p=1707

 29. november 9, 2014

  Om helseministerens rolle.
  Det er helseministeren som har det overordnede ansvaret for rusmiddelpolitikken i Norge. Hadde cannabis vært lovlig så ville det vært naturlig at helseministeren har hovedansvaret, på samme måte som for tobakk og alkohol – og at justisministeren hadde hatt ansvar for kriminaliteten som står igjen, også på samme måte som de lovlige rusmidlene, for noe smugling og ulovlig salg er det også når det gjelder lovlige varer.

  Det at helseministeren har det overordnede ansvaret var nok også medvirkende til at justisministeren verken var interessert i å diskutere verken globale eller nasjonale skader som skyldes forbudspolitikken på Dagsnytt 18, men bare ville snakke om mulige helseskader ved bruk. Det er beklagelig at de begge fungerer som helseministere i denne saken. Anundsen fikk da også kritikk av programleder for nettopp det: http://luhm.no/?p=4195

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152360217782461

 30. november 9, 2014

  Folkeaksjonen LUHM har sendt en henvendelse til norske myndigheter med en sterk anbefaling om at Norge stiller seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og sier ja til endring av FN-konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis.

  Her er et utdrag fra svaret:
  «Det vises til Deres henvendelse til flere statsråder datert 3. september i år angående forberedelser til FNs spesialsesjon om narkotika i 2016 (UNGASS). Som helse- og omsorgsminister har jeg det koordinerende ansvaret for narkotikapolitikken, og svarer derfor på brevet i forståelse med mine kollegaer.»

  «Jeg er ikke kjent med noen resolusjon som åpner for å ta stilling til om de tre narkotikakonvensjonene skal endres, og jeg holder det dessuten som lite sannsynlig at det ville oppnås konsensus om et slikt punkt. Norge vil heller ikke gå inn for dette, blant annet fordi vi mener det er betydelig handlingsrom innenfor eksisterende konvensjoner.»

  «Jeg vil dessuten nevne at regjeringen i løpet av 2015 vil legge frem en stortingsmelding om globale sikkerhetsutfordringer. Flere av de forhold som tas opp i deres brev vil bli omhandlet der.»

  Hele brevet fra myndighetene er lagt inn her, «Norges arbeid frem mot UNGASS 2016»: http://luhm.no/?p=4714

  Det vil bli sendt et svar til dette, med flere opplysninger.
  Det vil senere også bli sendt innspill til den varslede stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer.

  Norske aviser burde ta tak i og løfte denne saken!
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/772179392854805

 31. oktober 16, 2014

  Offisiell uttalelse på vegne av USA i forbindelse med UNGASS 2016.

  Trends in Global Drug Policy
  William R. Brownfield, New York, 9. oktober 2014
  http://fpc.state.gov/232813.htm

  William R. Brownfield, som snakket på vegne av USAs myndigheter, sa at alle land som har signert FN-konvensjonene for narkotika er bundet av avtalene, men mye har skjedd siden de ble laget i 1961. Myndighetene i USA mener at alle landene må respektere konvensjonene, men det bør være fleksibilitet i forhold til hvordan de tolkes av hvert enkelt land.

  Det er ganske tilsvarende det som helseminister Bent Høie skrev den 13.8.14: “Situasjonen og utfordringsbildet i dag er vesentlig annerledes enn da konvensjonene ble utarbeidet. Mye er endret siden forrige spesialsesjon i 1998. Endringene gir nye utfordringene som vi må ta innover oss når vi skal se fremover. Vi må akseptere at utfordringene er ganske forskjellige mellom land og regioner. Det kan innebære at vi må akseptere at andre land trenger andre tilnærminger og løsninger enn de vi selv velger.”

  Det ble også sagt at USA (red: den nåværende regjeringen) ikke ønsker å “legge seg bort i” hva andre land gjør med tanke på hva som har skjedd i deres eget land (Colorado og Washington). USA ønsker ikke (red: på nåværende tidspunkt) at det skal utarbeides en ny eller nye konvensjoner, men det også sagt at det er ønskelig med en internasjonal debatt i forkant av UNGASS 2016.

  USA ønsker at hvert enkelt land selv skal kunne bestemme hvilken politikk som er best egnet for å oppnå det man i utgangspunktet ønsket: minst mulig misbruk, men at det internasjonalt fortsatt skal føres en krig mot karteller og organisert kriminalitet – ikke de som kjøper og bruker, men de som produserer og frakter for økonomisk vinning (selgere ble ikke nevnt).

  Man kan ikke ha et internasjonalt rammeverk fra 1961 med en fotnote som sier at “denne avtalen kan tolkes slik hvert enkelt land ønsker, med unntak av produksjon og frakt over landegrensene”.

  Selv om enkelte land legaliserer, så vil konvensjonene, om de ikke endres, fortsatt medføre at det er et internasjonalt illegalt marked/økonomi. https://www.facebook.com/luhm.no/photos/pb.122971301108954.-2207520000.1413450530./693777694028309

  Selv om land i Latin-/Mellom-Amerika, og feks i Afrika, legaliserer uten at det bryter med konvensjonene, så er det innenfor deres egne landegrenser. Det betyr at produksjon og frakt til andre land vil fortsette illegalt som i dag. Mister kartellene marked i land/delstater som legaliserer vil de gå hardere inn andre steder som ikke har gjort det. Krigen i Latin-Amerika, og den lignende utviklingen vi ser i Afrika, vil fortsette og det globale problemet består.

  Når USA forteller at lederen (El Chapo Guzman) for en av de mest voldelige kartellene i Mexico ble arrestert for et halvt år siden, og tre brødre (Valle) fra en en annen kriminell organisasjon i Honduras er arrestert så betyr ikke det at man er i ferd med å vinne krigen mot kartellene. NRK: “Den meksikanske narkobaronen Joaquin Guzman Loera er utpekt til Chicagos “Public Enemy Number One”, og sammenlignes med Al Capone.” http://www.nrk.no/verden/utpekes-som-den-nye-al-capone-1.10912809

  Heller ikke da Pablo Escobar ble skutt og drept av politiet i 1993 ble krigen vunnet. Eller i 2010 da Nazario Moreno (Den galeste) leder for det fryktede mexicanske kartellet “La Familia” ble drept i en skuddveksling med politiet. http://www.dagbladet.no/2011/01/01/nyheter/utenriks/mexico/narkotika/14910675

  Det er en problematikk man gjenkjenner fra forbudstiden for alkohol, da bruk var tillatt, men ikke produksjon, frakt og salg. At noen blir tatt betyr bare at noen andre overtar. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/746097452129666

  Det som er positivt i uttalelsen fra USA er oppfordringen om en internasjonal debatt om dette i forkant av UNGASS 2016.

 32. september 16, 2014

  Onsdag 17. september inviterer Utenriksdepartementet til konferansen
  “A New Nexus of global Threats? Concepts and Response”.

  Verden er globalisert og sikkerhetstruslene likeså. Globale sikkerhetstrusler kan være internasjonal terrorisme, alvorlig organisert kriminalitet [..) De kan raskt få alvorlige grenseoverskridende konsekvenser. Hvordan kan Norge og våre interesser rammes indirekte og direkte? For å motarbeide og forebygge slike trusler best mulig må vi forstå dagens komplekse sikkerhetspolitiske situasjon.

  Denne konferansen reiser følgende spørsmål:
  Hvilke trusler står vi overfor?
  Hvilke statlige og ikke-statlige aktører er det snakk om?
  Hvordan kan Norge best møte slike trusler?
  Hvilke virkemidler bør vi bruke?

  Nett-tv: Sendingen starter 17. september 2014, kl. 09:30
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/lyd_bilde/nett_tv/new_nexus.html?id=767227

  • september 17, 2014

   A New Nexus of Global Threats? Concepts and Response:
   Utenriksminister Børge Brende advarte om at trusselbildet endrer seg raskere enn forventet. Mafia og organisert kriminalitet har en omsetning på 900 milliarder dollar (5764 milliarder kroner) pr år, og det kan ikke fortsette. Det kommer en rapport om dette til våren, som skal diskuteres i Stortinget for å finne løsninger.

   Pierre Lapaque, UNODCs representant for Vest- og Sentral Africa, “International organised crime. Scope, range and security implications” snakket om produksjon og frakt av cannabis fra Marokko til Europa, og estimerte total handel for illegale rusmidler til å være 320 milliarder dollar (2049 milliarder kroner) pr år. Han sa at når det er snakk om så mye penger så skjer det selvsagt hvitvasking av den illegale økonomien, ikke bare i de land hvor inntjeningen skjer. Mafia, organisert krriminelle organisasjoner og terroristorganisasjoner tjener på illegal handel med sigaretter og andre ting, men det de tjener mest på er illegale rusmidler. Inntektene generer ny kriminalitet, og utvides også til flere/nye områder. http://www.globalsecuritythreatsoslo.org/programme.cfm

   Pressemelding fra myndighetene, 17.09.2014:
   Regjeringen styrker arbeidet mot globale trusler. Utenriksministeren kunngjorde i dag at regjeringen til våren vil legge fram en egen stortingsmelding om hvordan Norge bør møte fremtidens globale sikkerhetsutfordringer.

   – Det globale trusselbildet er blitt mer sammensatt og uoversiktlig. Etniske og ideologiske konflikter gir grobunn for mer vold og ekstremisme. Terrororganisasjoner finansieres gjennom grenseoverskridende, organisert kriminalitet. Utviklinger og hendelser langt unna kan raskt få alvorlige konsekvenser for Norge og norske interesser. Vi må styrke vår evne til å lese de globale utviklingstrekkene for å kunne påvirke morgendagens trusselbilde. [..] Stortingsmeldingen vil være et resultat av et toårig prosjekt ledet av Utenriksdepartementet i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet er en bred, tverrfaglig analyse av geopolitiske forhold, organisert kriminalitet, trusler i det digitale rom og annen relevant utvikling som kan true både internasjonal og norsk sikkerhet. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/pressesenter/pressemeldinger/2014/globale_trusler.html?id=767419

 33. september 8, 2014

  Regjeringen vil sende opp mot 300 straffedømte til Nederland. «Regjeringen har snudd hver eneste sten for å frigjøre kapasitet og dette er en mulighet samtidig som vi må bygge innenfor eksisterende murer og planlegge nye fengsler her til lands», sier Anundsen til TV 2.

  Istedenfor å bygge flere fengsler burde lovgivningen endres. Nederland har bedre cannabispolitikk enn Norge, fengslene der er ikke overfylte, men FN-konvensjonene må endres slik at hele produksjons- og salgslinjen blir lovlig. http://www.tv2.no/2014/09/08/nyheter/soningsko/fengsel/5993619

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/735678356504909

 34. september 7, 2014

  Svar på spørsmål om hvorfor i det hele tatt nevne ESPAD-undersøkelsen i brevet fra LUHM til myndighetene:

  Actis bruker ESPAD-undersøkelsen som begrunnelse for å opprettholde forbudspolitikken både globalt og nasjonalt i sin henvendelse til myndighetene, derfor var det nødvendig å nevne den på en slik måte at man forstår at den ikke kan vektlegges.

  1. Undersøkelsen gjelder 15-16-åringer, som i utgangspunktet verken skal bruke lovlige eller ulovlige rusmidler. Svarprosenten var på ca 30 prosent, vi vet ikke hva de resterende 70 prosentene ville ha svart.

  2. Undersøkelsen gjennomføres jevnlig, bruken går litt opp og ned, og ved å bruke tall fra 1999 (høy svarprosent/mer bruk) og den siste undersøkelsen fra 2011 (lav svarprosent/mindre bruk) vises det nedgang i bruk.

  3. Det blir feil å konkludere med at det er forbudspolitikken som gjør at bruken er redusert – da måtte man også ha konkludert med at det var forbudspolitikken som gjorde at bruken økte når svarene viste det. Seriøse undersøkelser (gjelder alle land) viser at det ikke er noen direkte årsakssammenheng mellom grad av straffenivå og bruk. Nedgang og økning i bruk kan skyldes mange ting. Korrelasjon er ikke det samme som årsakssammenheng.

  4. Selv om det skulle være nedgang i bruk av cannabis blant norske 15-16-åringer (eller null forbruk i det hele tatt i Norge) – så er ikke det et argument for at Norge skal stemme nei til endring av de internasjonale FN-konvensjonene slik Latin-Amerika ber om. Konvensjonene er et globalt rammeverk, og Norge må vise solidaritet med de landene som forbudspolitikken rammer hardest. Bare ett år til med samme politikk vil ha store – også dødelige – konsekvenser.

  5. I Danmark er det illegale salget estimert til ca 1 miliard kroner i året. Vi kan anta at det er på omtrent samme størrelse i Norge. Organisert kriminelle nettverk bryr seg ikke om hva ESPAD-undersøkelsen viser – de forholder seg til at det finnes et milliard-marked de kan tjene penger på.

  6. Vann- og kloakkprøvene viser at Norge ligger langt over gjennomsnittet for bruk i Europa. Det er anslagsvis 3600 organiserte kriminelle grupper som er aktive i EU. En tredjedel av disse er involvert i narkotikahandel, som er på vei opp i Europa. Hvitvaskingen representerer mellom to og fem prosent av verdens BNP, ifølge UNODC. Selv om det skulle være nedgang i bruk av cannabis blant norske 15-16-åringer – så er ikke det et argument for at det fortsatt skal være organisert kriminelle som har ansvar for (krige om) cannabismarkedet verken globalt eller i Norge. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152237201347461

  Det er et stort illegalt cannabismarked i Norge.

  Se også: http://anitanyholt.no/samfunn/darlig-journalistikk-og-talltull-i-cannabisdebatten

 35. september 7, 2014

  LUHM, debattinnlegg hos NRK Ytring 26. juni 2014:
  “I FN diskuterer man om det illegale markedet, drevet av grenseoverskridende organisert kriminalitet, skal lovliggjøres og reguleres. Man ser på hvorvidt et regulert marked kan erstatte det enormt store illegale markedet som fører til krig og elendighet – med tusenvis av drapsofre og en mafia som vokser seg stadig større og sterkere. Norske politikere burde stille seg solidariske med de landene som krever at konvensjonene endres for å erstatte det illegale markedet med et lovlig og regulert marked.” http://luhm.no/?p=4432

  Actis og FORUT, brev til myndighetene 8. juli 2014:
  “Den neste viktige milepælen i global narkotikapolitikk er UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) om narkotika i 2016. Her skal FNs medlemsland summere opp hva som er oppnådd i narkotikapolitikken og hva som skal skje videre. En velorganisert og velfinansiert lobby jobber for at dette skal bli et vendepunkt og at FN her skal si ja til avkriminalisering og legalisering av cannabis. Det vil vi advare sterkt mot.”

  “Sammenliknet med andre europeiske land er bruken av cannabis lav i Norge. Blant ungdom i 15-16-årsalderen er det fem prosent som har prøvd cannabis, mot et gjennomsnitt på 17 prosent i Europa, i følge ESPAD-undersøkelsen. Tallet går også nedover. Vi mener dette er et uttrykk for at den norske linjen med forebygging, forbud og behandling, virker. Dette bør også være den internasjonale linjen.” http://www.forut.no/artikkel/les/447/10_Actis+og+FORUT+utfordrer+regjeringen

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), 13.8.2014:
  “Situasjonen og utfordringsbildet i dag er vesentlig annerledes enn da konvensjonene ble utarbeidet. Mye er endret siden forrige spesialsesjon i 1998. Endringene gir nye utfordringene som vi må ta innover oss når vi skal se fremover. Vi må akseptere at utfordringene er ganske forskjellige mellom land og regioner. Det kan innebære at vi må akseptere at andre land trenger andre tilnærminger og løsninger enn de vi selv velger.”

 36. september 7, 2014

  Henvendelse til Regjeringen, sendt på mail 3.9.14, er lagt ut på facebook:
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/735678356504909

  Redigert, lagt til: Henvendelse til Regjeringen, sendt på mail 3.1.15, med forespørsel om handlingsplan for deltakelse fra det sivile samfunn og våre frivillige organisasjoner for å få en åpen og konstruktiv debatt frem mot UNGASS er lagt ut på facebook: https://www.facebook.com/luhm.no/posts/804268622979215

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS