Skip to content

Posts tagged ‘menneskerettigheter’

Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk: «Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder kroner, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.

Helsedirektoratet besluttet 1. februar 2010 at diagnosene fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, mulitiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme skulle gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å fjerne diagnosekodene fra den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret. De vektlegger at: en rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som støtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet. De aktuelle diagnosene er utdaterte, og har oppstått på bakgrunn av teorier basert på datidens kunnskaper.

Politiets ulovlige skoleaksjoner diskuteres i Stortinget. Hvis en lærer vet at en elev har ulovlige ting med seg på skolen så er det konkret mistanke, og politi/barnevern vil kunne reagere. Det som ikke er tillatt er å samle en stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. Vi skal være glad for at vi er beskyttet av loven, spesielt barn og ungdom. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

En ny rapport forteller om fysisk avstraffelse i rusbehandling for alkohol og narkotika i flere land. I Singapore straffes cannabisbrukere med stokkeslag, mens de i Malyasia blir pisket, før de havner i fengsel. Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske rusbehandlingen, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer.

Politiet oppfordrer alle til å følge loven, men brøt den selv da de aksjonerte ved Frederik II videregående skole. Flere elever ble skremt. Professor Jon Thorvald Johnsen sier at politirazziaen er i strid med straffeprosessloven. Riksadvokat Thor-Axel Bush fastslo allerede i 2001 at en liknende politiaksjon var ulovlig. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

Det ble fattet et historisk vedtak da NAACP i 2011 sluttet seg til listen av prominente organisasjoner og enkeltpersoner som tar til orde for å gå bort fra «War On Drugs» og mot en helsetilnærming i narkotikapolitikken. I følge tall fra FBI blir over 800.000 amerikanere arrestert for overtredelse av cannabisloven. Det er over 2000 personer hver dag, 90 i timen, altså 1,5 arrestasjoner hvert minutt. «This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sier Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra LEAP.

Amnesty International Norge og FIAN Norge, har med støtte fra mer enn 30 andre organisasjoner, overrakt Utenriksdepartementet et opprop med krav om at Norge snarest mulig slutter seg til tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.