Gå til innhold

Påført skade i rusbehandling

2011 9 november
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Selv ikke med pisking og stokkeslag er det mulig å nå visjonen om det narkotikafrie samfunn, som er målet med nulltoleranse.

En ny rapport forteller om fysisk avstraffelse i rusbehandling for alkohol og narkotika i flere land.

I Singapore straffes cannabisbrukere med stokkeslag, mens de i Malyasia blir pisket, før de havner i fengsel.

Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske rusbehandlingen, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer.

Kriminolog Astrid Renland ga oss et innblikk i den internasjonale debatten på seminaret Rett og helse i narkotikapolitikken tidligere i år. Blant annet sa hun:

«De som er motstandere av alle former for avkriminalisering bruker som argument at vi må være solidariske i forhold til de brukerne som har et stoffproblem – men vi kan se det andre veien også, at vi har en forbudslinje som er med på understøtte kontrollregimer og brutalitet mot narkotikamisbrukere.»

«32 land har dødsstraff for narkotikaforbrytelser, men ikke alle praktiserer det. Iran har for eksempel dødsstraff for narkotikakriminalitet, samtidig som de har et veletablert skadereduksjonstiltak. Det er en politikk som er full av paradokser.»

Rapporten fra Harm Reduction International er lagt ut på Beckley Foundations nettsider.

Les hele rapporten:
Inflicting harm – judicial corporal punishment for drug and alcohol offences in selected countries

 

 

Se også:
Norges deltakelse i krigen mot narkotika bidrar til tortur og drap i andre land

Share
Ingen kommentarer ennå

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS