Skip to content

Posts from the ‘Samfunn’ Category

Det er ingen som anbefaler noen å røyke og sette seg rett i bilen for å kjøre, eller røyke mens man kjører – på samme måte som for akohol. Men det er ikke enighet om at regelverket fra alkohol med å måle “etter noe” i blodet kan overføres til cannabis på samme måte. Førerkort blir også inndratt på grunn av manglende edruelighet, selv om føreren ikke har vært påvirket under kjøring. Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig!

Flere av de politiske partiene mener at vi har en del unødvendige forbud som bør fjernes, men de vil heller diskutere om lakrispiper skal få ligge synlig fremme i butikkene igjen, enn om cannabis skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer. Dette er en problemstilling som er meldt inn til myndighetene gjennom de offentlige høringene, at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere tester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis (eller er redd for å bli tatt på slike tester) som endrer rusvanene fra cannabis til NPS.

Thorvald Stoltenberg har vært utvalgsleder for Stoltenbergutvalget, og han representerer The Global Commission on Drug Policy. Jeg poster dette innlegget fordi jeg ser at det fortsatt er usikkerhet om hva Stoltenbergutvalget har sagt, og hva The Global Commission on Drug Policy (GCDP) sier.

TV2 Arendalsuka: Har vi for mange forbud? Debattpanel: Sveinung Rotevatn (Unge V) Himanshu Gulati (FrpU) Andreas Halse (SU) og Tore Storehaug (KrFU).

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen er blitt kontaktet og forklart at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Paneldebatt arrangert av Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening. Panelet: Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva), Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift).

Fagmøte med professor David Nutt hos SIRUS og SERAF. David Nutt tok opp temaet «Harm of drugs and the public perception: time for an evidence based drug policy?»

Fra Statens institutt for rusmiddelforsknings dagskonferanse «Hva vet vi om cannabis?» Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan, om avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken. Om «Portugal-modellen» og legalisering i USA.

Mandag 9. september er det stortingsvalg. Det skal velges 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater til Stortinget for perioden 2013–17. Partienes partiprogram er ferdig utformet og vi vet nå hva de tenker om narkotikapolitikken og går til valg på.

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis. Blant annet har regjeringen i Uruguay foreslått at staten skal produsere og selge marihuana, og to stater i USA har ved folkeavstemning vedtatt å lovliggjøre og regulere salget av cannabis som for alkohol.

Dokumentaren «Breaking The Taboo» blir presentert av Morgan Freeman. Kampanjen «Stopp krigen mot narkotika» har 1 million underskrifter som mål!

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk. Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012.

Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Årlig brukes over 200 millioner på urintester, og ca 40 000 narkotikaforbrytelser etterforskes. Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene.

Paneldebatt: Thomas Breen (helsepolitisk talsperson for AP), Arne Johannessen (styreleder i Actis), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Ole Røgeberg (seniorforsker ved Frischsenteret), Arild Knutsen (leder i Foreningen for human narkotikapolitikk).

Kriminalpolitisk seminar: Se meg! om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012: «Mange stemmer er kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn.»

Morsomt bilde, men tragisk utfall. Straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen». Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) blir ikke nominert til en ny periode på Stortinget. Nominasjonskomiteens begrunnelse er at han har vært åpen om sin bruk av cannabis, og mener at det ikke er forenlig med å sitte på stortinget. Det er mange flere som støtter Forsberg enn man kan få inntrykk av, men på grunn av skremselspropaganda og fryktkultur, så tør ikke folk å si hva de egentlig mener.

Forbudet mot bruk og besittelse av cannabis er opphevet i delstatene Colorado og Washington. Reguleringstiltakene for produksjon og salg trer i kraft i løpet av 2013. De to statene trosser de føderale lovene, fordi produksjon og salg fortsatt er forbudt under statlig lovgivning.

Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalene for narkotika, og ber om internasjonal støtte for å få en slutt på krigen.