Skip to content

Partienes cannabispolitikk 2021-25

august 11 2021
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Oversikten over partienes cannabispolitikk er oppdatert hos Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana.

Siden blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer, offisielle uttalelser fra partiene, og eventuelle endringer i partienes cannabispolitikk.

read more…

Cannabislegalisering i USA

juli 15 2021
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Lovforslaget om å avkriminalisere/legalisere cannabis på føderalt nivå i USA er nå lagt frem av Chuck Schumer, som sier at han vil bruke sin makt som leder av Senatet til å gjøre alt han kan for at det skal bli vedtatt.

Før det skal stemmes over i Senatet blir det lagt ut til offentlig høring frem til 1. september.

Hvis lovforslaget blir vedtatt i Senatet og presidenten godkjenner det blir det opp til delstatene om de vil legalisere og på hvilken måte.

read more…

Høringssvar til Rusreformutvalgets avkriminaliseringsreform

mars 31 2020
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jeg har sendt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 i dag fra Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM).

Rusreformutvalget har levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og Folkeaksjonen LUHM støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU 2019:26. Fra straff til hjelp.

Les hele høringssvaret på regjeringens nettside eller hos LUHM.

Avkriminaliseringsreform, ikke legalisering foreløbig

desember 19 2019
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Rusreformutvalget overleverte sin rapport til helseminister Bent Høie i dag. Den er på over 400 sider, så det vil ta litt tid å få lest alt som er relevant i forhold til cannabis. Jeg skal sende innspill fra folkeaksjonen LUHM til høringen av NOU’en, som har frist 2. april.

Kort oppsummert, ut i fra det som ble sagt på pressekonferansen, har flertallet i utvalget anbefalt avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk, på den måten at det fortsatt ikke vil være lovlig, men hvis man blir tatt av politiet og får henvisning til samtale om forbruk så vil det ikke gi noen sanksjoner om man ikke møter. Det er logisk ettersom mandatet er avkriminalisering og man skal gå vekk fra stigmatisering og straff. Grenseverdiene for hva som regnes for eget bruk er ikke bestemt, men flertallet i utvalget anbefaler å beholde dagens grense på 15 gram cannabis.

Jeg har ikke fått sett så mye på rapporten ennå, men det ser ut som et stykke grundig arbeid. Det jeg har lest foreløbig ser ut til å være bedre enn den forrige reformen, og ikke bare en gjentakelse innpakket i litt andre ord. Så det er positivt.

Valgkamp om gjengkriminalitet

april 3 2019
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Politisk kvarter på NRK
Fikk skikkelig flashback til kommunevalget i 2011 da jeg så Politisk kvarter i dag. Akkurat det samme som jeg skrev om den gangen da Høyre og SV kappes om å rope høyest etter mer politi og vektere som skulle fjerne hasjsalget ved å sende utenlandske gateselgere raskere ut av landet.

I dag er det Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som kjemper om hvem som er tøffest mot gjenger som selger hasj – ikke alle gjenger selvsagt, men de fra østkanten. De som har andre generasjons innvandrere sa de på Politisk kvarter. Ikke Hells Angels, for de har flyttet til Bærum, tror jeg det var politiet som sa for en stund siden. De er fredet. Det ville ikke gitt noen ekstra valgstemmer å gå etter dem.

Som flesk på debatten viste NRK et klipp med anonymiserte foreldre som fortalte at utenlandske ungdommer fra østkanten hadde kommet til dem på vestkanten og truet sønnen deres til å betale dem penger. Det kom ikke frem hvorfor de gjorde det, men det høres veldig ut som torpedoer som krever inn gjeld. Det er likt for alle gjenger, det er aldri noe hyggelig og en god grunn til hvorfor salget må inn i lovlige og regulerte former. Men det gir nok ikke like mange valgstemmer som den strategien de har valgt, så de vil nok hale det ut så lenge som mulig. read more…

Høringsinnspill fra LUHM til regjeringens Rusreformutvalg

mars 1 2019
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Fra LUHMs innspill til Rusreformutvalget 19
 

Regjeringen oppnevnte den 23. mars 2018 et rusreformutvalg som har fått et mandat for å forberede gjennomføringen av en rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utvalget skal blant annet utrede mengde som skal falle inn under definisjonene av bruk og besittelse til eget bruk og hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis ut, og avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Det står i invitasjonen at man selv bestemmer hvilke forhold eller problemstillinger ved reformen man ønsker å gi innspill til.

Folkeaksjonen LUHMs innspill går i korte trekk ut på at den kommende reformen ikke vil bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. read more…

Cannabis skal lovliggjøres og selges med aldersgrense

desember 31 2017
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Folkeaksjonen LUHM på Stortinget 2012

Etter flere år med politisk debatt om lovliggjøring av cannabis går vi inn i et nytt år med nye høringer. Folkeaksjonen LUHM vil fortsatt delta med innspill og kreve at cannabis må lovliggjøres og selges med aldersgrense.  

Med ønske om et godt og kunnskapsrikt nytt år!

read more…

Radikal endring uten endring?

oktober 10 2016
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Stoltenbergutvalget foreslo i 2010 å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, og de fleste trodde at det betydde at straffetrussel skulle fjernes. Lureriet virket så godt at Høie gjentar det i 2016.

VG skrev den 5. oktober at «Helseminister Bent Høie (H) vil ha en radikal omlegging av narkotikapolitikken. Han vil ikke lenger straffe personer som tas for bruk av narkotika. Han vil at ansvaret overføres fra politi til helsevesenet og at bøteleggingen stoppes.»

Forslaget har skapt så stor entusiasme blant legaliseringstilhengerne at de helt glemmer å kreve lovliggjøring. read more…

Politisk ansvarsfraskrivelse i cannabispolitikken

juni 8 2016
from → Samfunn
by Anita Nyholt

 

Justisminister Anders Anundsen skyver ansvaret for at det brukes og selges cannabis på norske skoler over på de som ønsker lovliggjøring og regulering – men politikerne må ta ansvar for egen politikk. read more…

Behov for evaluering av cannabispolitikken

desember 8 2015
from → Samfunn
by Anita Nyholt


 

Etter et avisinnlegg i fjor om at forbudspolitikken og det illegale markedet er en stor samfunnstrussel, var jeg i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18. Han sa at han ikke kunne se noen fordeler ved å regulere salg og omsetning av cannabis.

Når helseminister Bent Høie på NRK sier at norsk politikk ikke har innvirkning andre steder i verden, at det ikke har noe med oss å gjøre, viser det tydelig hvorfor det er behov for at det blir nedsatt et offentlig utvalg som lager en kost-nytteanalyse som inkluderer og vektlegger det globale perspektivet.

Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om. read more…

Åpen og konstruktiv debatt før UNGASS 2016?

september 2 2015
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene, men det er bekymringsfullt at de ikke vil si noe om på hvilken måte de vil tilrettelegge for den åpne og ærlige debatten som er ønsket og påkrevet.

På hvilket grunnlag vil Norge gi innspill til UNGASS? Er planen å delegere bort ansvaret til avholdsbevegelsen? read more…

Cannabis i et miljøperspektiv

mars 2 2015
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Det er vanskelig å finne gode løsninger på hvordan cannabis skal produseres når det ikke skjer på lovlig vis. Fattige bønder har møtt stor konkurranse fra rike forbruksland de siste årene. Utarmet jord, avskoging og bruk av sprøytemidler er også problematisk. Det medfører mange miljøproblemer at verdens mest brukte illegale rusmiddel ikke blir produsert lovlig. Dette innlegget tar for seg noe av dette. read more…

Touch Down

februar 2 2015
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Regjeringen ønsker å få innspill om konsekvenser av narkotikakontrollregimet før UNGASS 2016.

«Touch Down», en aksjon rettet direkte mot «vest-afrikanske kriminelle» (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj) har mange likhetstrekk med «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse/salg av illegale rusmidler, er blant de negative konsekvensene.

Hendelsen, som ble filmet, burde ikke bare føre til en debatt om Politiets praksis, men om lovgivningen for narkotika.
 

read more…

UNGASS 2016

september 4 2014
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

Norge bør stille seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og si ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis. read more…

Det illegale cannabismarkedet er farligere enn bruksskadene

mai 28 2014
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet (globalt og nasjonalt).

Det er staten, ikke kriminelle organisasjoner, som skal ha kontroll over cannabismarkedet. Jeg var i debatt med justisminister Anders Anundsen (FrP) om dette på NRK Dagsnytt 18. read more…

Cannabis, hasj og marihuana

mai 14 2014
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jeg får en del spørsmål om cannabis, hasj og marihuana, og har derfor laget denne informasjonssiden.

LUHMs side ble følgende kommentar lagt inn:
Hasj, marihuana og cannabis er det samme. Skjønner ikke hvorfor alle tror det er noe forskjell. Hasj er litt anderledes enn vanlig cannabis. Men det kommer fra samme planten.

Svar:
Det stemmer at både hasj og marihuana kommer fra cannabisplanten.

Det finnes to hovedtyper: Sativa (gjør deg høy og glad, men kan også gi «stressfølelse») og Indica (avslappet og søvnig). De kan også krysses til hybrider med ulike virkninger. read more…

NPS – nye psykoaktive stoffer

april 9 2014
from → Samfunn
by Anita Nyholt


NPS blir ofte kalt for «syntetisk cannabis» eller «syntetisk cannabinoider», men det finnes mange ulike stoffer, ikke bare cannabisetterligninger.

NPS sier ikke noe om rusmiddelet er syntetisk eller organisk, det betyr nye psykoaktive stoffer. Naturlig cannabis er et psykoaktivt stoff, men ikke nytt.

De nye psykoaktive stoffene er som regel syntetisk fremstilt, eller organisk cannabislignende produkter blir sprayet med rusgivende syntetiske stoffer. read more…

Mulige helseskader ved bruk av cannabis

mars 23 2014
from → Samfunn
by Anita Nyholt

SIRUS inviterte beslutningstakere i politikken, ansatte på rusfeltet, forskere og andre interesserte til dagskonferansen «Hva vet vi om cannabis?» 16. mai 2012.

Jørgen G. Bramness, forskningsdirektør ved SERAF, snakket der om mulige helseskader ved bruk av cannabis. read more…

Valg: Kandidater som bør støttes eller strykes

mars 10 2014
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Mange har etterspurt en liste over hva de enkelte politikerne mener om norsk cannabispolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man bør stemme ved valg. read more…

Politianalysen og fengselsindustrien

desember 28 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i Politianalysen. read more…