Gå til innhold

Spredning av metabolittmyten

17 juni 2013
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet.

I tillegg svarer de på spørsmål for Klara-Klok.no og Ung.no. Målgrupper er ungdom, pårørende og profesjonelle.

«Gravejournalist» har tidligere vært i kontakt med RUStelefonen for å informere dem om at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Han kontaktet dem på nytt da han så at den samme informasjonen fortsatt ligger på deres nettsider. les mer…

Norges deltakelse i krigen mot narkotika bidrar til tortur og drap i andre land

12 juni 2013
fra → Samfunn
av Anita Nyholt


Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Taler ble holdt av Svein Roald Hansen (AP) Ola Elvestuen (V), Aksel Hagen (SV), Hans Olav Syversen (Krf), John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge), Mahmood Amiry-Moghaddam (leder Iran Human Rights). les mer…

Paneldebatt om norsk narkotikapolitikk

30 mai 2013
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

«Legalisering eller fortsatt forbud – norsk narkotikapolitikk under lupen»

Paneldebatt arrangert av:
Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening

Panelet:
Paul Larsson (professor Politihøgskolen)
Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva)
Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift) les mer…

Tid for en evidensbasert rusmiddelpolitikk?

22 mai 2013
fra → Samfunn
av Anita Nyholt


Fagmøte med professor David Nutt hos SIRUS og SERAF 22. mai 2013. les mer…

Avkriminalisering og alternative reaksjoner

12 april 2013
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) arrangerte 16. mai 2012 dagskonferansen «Hva vet vi om cannabis?»

Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan om «Avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken»:

Jeg vil begrense meg til det som omhandler bruk og besittelse til eget bruk. Større kvanta skal jeg ikke snakke om, bortsett fra å si at det er jevnt over strengt forbudt.

I Europa er det mange ulike bestemmelser, jeg vil ikke si lover, men det praktiseres forskjellig. Når det kommer til grenseverdier for å avgjøre om et lovbrudd offisielt er lite eller stort, ser vi de store forskjellene. les mer…

Partienes narkotikapolitikk 2013-17

10 februar 2013
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Denne siden viser partienes partiprogrammer 2013-17. Endringer og utttalelser om cannabispolitikk blir holdt oppdatert på denne siden.

Mandag 9. september er det Stortingsvalg.

Det skal velges 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater til Stortinget for perioden 2013–17.

Partienes partiprogram er ferdig utformet og vi vet nå mer om hva de tenker om narkotikapolitikken og går til valg på. les mer…

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis

28 desember 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis. Blant annet har regjeringen i Uruguay foreslått at staten skal produsere og selge marihuana, og to stater i USA har ved folkeavstemning vedtatt å lovliggjøre og regulere salget av cannabis som for alkohol. De amerikanske reguleringsplanene blir utformet i løpet av 2013. les mer…

Breaking the taboo

7 desember 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Dokumentaren «Breaking The Taboo» blir presentert av Morgan Freeman. Kampanjen «Stopp krigen mot narkotika» har 1 million underskrifter som mål! les mer…

Nadelmann og Rosenbaum om cannabispolitikk

30 november 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Med Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum fra DPA.

Cannabispolitikk fra medisinsk til rekreasjonelt

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk.

Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012. les mer…

Systematisk feildisponering av ressurser

27 november 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime for narkotika. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Årlig brukes over 200 millioner på urintester, og ca 40 000 narkotikaforbrytelser etterforskes. Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene.

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 26. november « Redegjørelse om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen» (Gjørv-kommisjonen).

Film fra stortingets arkiv: Del 1 les mer…

Signaleffekten og politisk ansvarsfraskrivelse

24 november 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

22. november arrangerte Bærum AUF en debatt på Sandvika videregående skole.

Debattpanel:
Thomas Breen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
Arne Johannessen, styreleder i Actis
Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre
Ole Røgeberg, seniorforsker ved Frischsenteret
Arild Knutsen, leder i foreningen for human narkotikapolitikk les mer…

Kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn

20 november 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Kriminalpolitisk seminar: Om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012.


Kriminalpolitisk seminar: Se meg! Om den nye rusmeldingen.
Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012. les mer…

Forsberg-saken og stigmatisering i praksis

12 november 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt


Morsomt bilde, men tragisk utfall. Straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen».

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) blir ikke nominert til en ny periode på Stortinget. Nominasjonskomiteens begrunnelse er at han har vært åpen om sin bruk av cannabis, og mener at det ikke er forenlig med å sitte på stortinget.

Etter arbeidstid

Forsberg sier til TV2 at han aldri har vært ruset på jobb. Han forklarer at bruken skal ha startet i kjølvannet av at samboeren mistet livet på tragisk vis. Sorgen ble tung å bære og han forklarer at bruken av cannabis for hans del var en erstatning for antidepressiva og andre reseptbelagte legemidler.

«Jeg vil beklage det tillitsbruddet overfor velgerne» sa han til TV2.

Min kommentar til beklagelsen:

«Det vil for mange føles lettere å stå frem som medisinsk bruker (syk) enn som rekreasjonell bruker (kriminell).

De som bruker narkotika fordi de har problemer bør få hjelp med de problemene de egentlig har. Mennesker som ikke har problemer med sin rusbruk, måteholdsbrukere, trenger verken hjelp eller straff!

De færreste cannabisbrukere ønsker eller trenger tilgivelse eller å endre livsførsel. De ønsker bare å få være i fred, og slippe stigmatiseringen ved det å være kriminell.

Straffenivået for «forbrytelsen» er på størrelse med en liten fartsbot, ca 2000 kroner.
At han skal miste jobben er ikke en del av straffen, det er en tilleggsstraff pønsket ut av moralens voktere.»
les mer…

To stater i USA skal selge cannabis som alkohol

7 november 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Det var ikke bare presidentvalg i USA i natt (norsk tid).
Det ble i flere stater stemt over om cannabis skal selges som alkohol (rekreasjonell bruk).

Colorado har fjernet forbudet mot bruk, besittelse og hjemmedyrking av cannabis – og skal åpne lovlige utsalgssteder.
Forbudet mot bruk og besittelse av cannabis er opphevet i Colorado. Voksne, over 21 år, har lov til være i besittelse av inntil 30 gram marihuana, og i tillegg har de lov til å dyrke inntil seks marihuanaplanter hjemme. Reguleringsplanene for produksjon og salg blir utarbeidet i løpet av 2013. les mer…

Latin-Amerika krever endring av FN-avtalene for narkotika

25 oktober 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt


Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalene for narkotika fra 1961, og ber om internasjonal støtte. les mer…

Det globale kontrollregimet mot ulovlige rusmidler har feilet – hva gjør vi med det?

24 oktober 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

London School of Economics IDEAS arrangerte en åpen debatt på Old Theatre 23. oktober 2012, «The Global Drug Wars».

Innlegg ved David Courtwright, Nigel Inkster, William McAllister og Ethan Nadelmann.

Tema:
Since 1909 the international community has worked to eradicate the abuse of narcotics. A century on, the efforts are widely acknowledged to have failed, and worse, have spurred black market violence and human rights abuses.

How did this drug control system arise, why has it proven so durable in the face of failure, and is there hope for reform? les mer…

Markedet ønsker cannabis regulert som alkohol

8 oktober 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt


«Etter 1. mai har ikke lenger coffeeshopene i de tre sørligste nederlandske regionene Limburg, Noord-Brabant og Zeeland lov til å selge hasj og marihuana til utlendinger. Samtidig ble hasjkafeene gjort om til medlemsklubber hvor bare nederlendere har adgang mot at de registrerer seg og skaffer seg et medlemskort.»

«Hasjsalget er tilbake på gata i Nederland. Nye regler skulle få slutt på hasjturismen. Nå holder også nederlenderne seg borte fra coffeeshopene» skriver Birgit Vartdal for Rus & Samfunn.

Amsterdam stenger ikke turister ute

De nye reglene for weed-pass trer i kraft 2. januar 2013. De lovlige utsalgsstedene for hasj og marihuana blir medlemsklubber med registreringsordning. Det blir ingen endring i Amsterdam. les mer…

Frikanalen – din mulighet til å lage TV

2 oktober 2012
fra → Kultur
av Anita Nyholt


Norges første åpne tv-kanal
Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En åpen kanal er en kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar.

En åpen kanal er verken en fjernsynsprodusent eller kringkaster, men en infrastruktur for allmennhetens adgang til fjernsynsmediet. Denne infrastrukturen skal være til fri benyttelse for alle, og ingen eier sendeflaten.

Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. les mer…

Ethan Nadelmann om menneskerettigheter og krigen mot narkotika

21 september 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

Det globale kontrollregimet: Fortid, nåtid og fremtid
Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie.
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012. les mer…

Ytringsretten er ingenting verdt om vi ikke bruker den

19 september 2012
fra → Samfunn
av Anita Nyholt


Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsretten er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, for uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett.

Vi mennesker er feilbarlige, men ved å undersøke sakene og ved å høre på hverandre kan vi lære mer og se tingene på andre måter, slik at vi får bedre funderte oppfatninger. En slik meningsutveksling skal tjene den bedre innsikt og den bedre beslutning.

Åpen og opplyst samfunnsdebatt

Et demokrati er blant annet basert på prosedyrer for valg av representanter og for avgjørelser ved flertallsvoteringer. Men forut for dette må det finne sted en meningsutveksling mellom myndige mennesker.

En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av «en aaben og opplyst offentlig Samtale» som det heter i siste ledd i Grunnlovens § 100.

Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for å treffe politiske valg.

Dette fremmes ved at de politiske partiene er aktive i samfunnsdebatten, gjennom organisasjoner og deltakelse i det sivile samfunn, frie og uavhengige medier, åpenhet og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, og formell og reell ytringsfrihet for borgerne. les mer…