Gå til innhold

Innlegg tagget med ‘cannabis’

Akhtar SV

Politiets ulovlige skoleaksjoner diskuteres i Stortinget. Hvis en lærer vet at en elev har ulovlige ting med seg på skolen så er det konkret mistanke, og politi/barnevern vil kunne reagere. Det som ikke er tillatt er å samle en stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. Vi skal være glad for at vi er beskyttet av loven, spesielt barn og ungdom. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

GCDP Stoltenberg NRK

Thorvald Stoltenberg mottar pris på vegne av The Global Commision on Drug Policy, og deres arbeid for å endre narkotikapolitikken. Stoltenberg ble tildelt prisen «Cannabis Culture Awards 2012» i Nederland. Prisen ble utdelt av tidligere statsminister Dries Van Agt.

Alternativer til straff

Et forslag som i utgangspunktet var ment for å hjelpe de mest hjelpetrengende narkomane overføres juridisk til å gjelde alle cannabisbrukere, fordi vi i Norge ikke skiller mellom ulike typer narkotika. Det viktigste spørsmålet ikke er stilt, og dermed heller ikke besvart i rapporten: Hva koster egentlig forbudet mot narkotika?

Lars Andersen

Lars Kragh Andersen skapte debatt i fjor sommer da han, som politibetjent i København, lot seg intervjue på dansk TV om sin prinsipielle motstand mot narkotikaforbudet.

Avstemming cannabis

København bystyre har vedtatt å starte et forsøksprosjekt for å regulere cannabismarkedet. Bystyret har sendt en forespørsel til justisministeren om tillatelse til å åpne lovlige utsalgssteder for hasj, men presiserer at det er avgjørende at det sikres lovlig leveranse til salgsstedene.

ryggsekk

Politiet oppfordrer alle til å følge loven, men brøt den selv da de aksjonerte ved Frederik II videregående skole. Flere elever ble skremt. Professor Jon Thorvald Johnsen sier at politirazziaen er i strid med straffeprosessloven. Riksadvokat Thor-Axel Bush fastslo allerede i 2001 at en liknende politiaksjon var ulovlig. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

Paul Larsson

En politiprofessor, som har studert den nordiske narkotikapolitikken og konsekvensene ved politikontroll, mener at staten bør regulere cannabismarkedet på lik linje med tobakk og alkohol. Forskeren blir kritisert av Norsk Narkotikapolitiforening, en interesseorganisasjon i politiet som har som politisk mål å opprettholde forbudsregimet.

karlevang

50 år etter at Karl Evang innførte forbudet mot narkotika er det på tide å evaluere konsekvensene av forbudspolitikken.

nrk vektere

Kontrastene er store. Myndighetene i Nederland har bestemt at deres marihuana-kafeer ikke lenger får selge «sterk» cannabis. To dager senere viser NRK et innslag fra Grünerløkka – hvor norske myndigheter forsøker å «fjerne cannabismarkedet» med vektere langs Akerselva. Politiet i Oslo trapper opp innsatsen ved å true foreldre som kjøper narkotika med barnevernet. I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn, advarer stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen.

Oslovalg2011

12. september 2011 stiller femten partier til valg i Oslo. 657 lokalpolitikere kjemper om 59 plasser i bystyret. Det er først og fremst i lokalpartienes valgprogram vi får svar på hvilke planer de folkevalgte har for byen de neste årene, om de blir valgt inn.

Anita_akerselva

Det har blitt solgt hasj langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Stadig kappes norske politikere om å rope høyest etter mer politi, selv om det bare forskyver problemet. De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

Alternativer til straff

Avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika ble politisk nedstemt i 2008. Til tross for at Straffelovskommisjonen anbefalte å avkriminalisere bruk av narkotika, og erverv og besittelse av narkotika til eget bruk, allerede i 2002. Her er bakgrunnen for at avgjørelsen ble slik.

USApoll_suksess_feil

En ny undersøkelse, gjennomført av Angus Reid Public Opinion, viser at 55 % av alle voksne amerikanere ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, mens 40 prosent ikke ønsker endring. (Gallup oktober 2011: 50% for legalisering.) 2012: 58% ønsker å fjerne forbudet.

Fordeling_partier_hele

15 partier stiller til valg. Til sammen står 657 kandidater på listene. Det skal velges 59 kandidater til bystyret. Ett parti trenger ca 4700 stemmer for å få ett medlem i bystyret. Du påvirker hvilke kandidater som blir valgt gjennom å gi personstemmer på stemmeseddelen. Jeg skulle gjerne hatt minst en kandidat fra hvert lokalparti i Oslo på denne listen, som støtter anbefalingene til Thorvald Stoltenberg og The Global Commission on Drug policy. Jeg mener disse fortjener en ekstra stemme.

Den internasjonale narkotikadagen "World Drug Day" ble i Norge markert av Foreningen for human narkotikapolitikk. Fagfolk og politikere fra ulike partier var invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

Den internasjonale narkotikadagen «World Drug Day» er en årlig markering av FN, for å øke bevisstheten rundt helseproblematikk og organisert kriminalitet knyttet til bruk av narkotika. 26. juni 2011 arrangerte Foreningen for human narkotikapolitikk et folkemøte på Youngstorget i Oslo. Fagfolk og politikere fra ulike partier ble invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

GMM02

Global Marijuana March er et internasjonalt arrangement som gjennomføres hvert år første lørdag i mai. I Norge har Marihuanamarsjen blitt arrangert siden starten i 1999, da 30 byer deltok på verdensbasis med demonstrasjoner mot forbudspolitikken.

Civita

Det er delte meninger om norsk narkotikapolitikk. Forskere og fagfolk sier at forbudet er mer skadelig enn stoffene i seg selv. Justisminister Knut Storberget mener forbudet hindrer, spesielt barn og ungdom, i å bruke stoff. Det de klarer å være enige om er at narkotika må sees i sammenheng med andre skadelige stoffer som tobakk og alkohol.

Dollars

Etter snart 50 år med «krig mot narkotika» er det på høy tid å evaluere forbudsregimet – hva har vi oppnådd og hva har det kostet?

Studentdebatt Betong

«Mot en ny narkotikapolitikk?» var temaet for debatten som ble arrangert av Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf i Oslo. Noen av de mest interessante spørsmålene gikk på hvorvidt man har råderett over egen kropp, og forskjellen på bruk og misbruk.

Normalisering

Video fra det fjerde seminaret “Narkotikapolitikk i et maktperspektiv” i møteserien “Normalisering av narkotikapolitikken?” arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.