Skip to content

Cannabis og grenseverdier i trafikken

desember 22 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Det er ingen som anbefaler noen å røyke og sette seg rett i bilen for å kjøre, eller røyke mens man kjører – på samme måte som for akohol. Men det er ikke enighet om at regelverket fra alkohol med å måle «etter noe» i blodet kan overføres til cannabis på samme måte. Førerkort blir også inndratt på grunn av manglende edruelighet, selv om føreren ikke har vært påvirket under kjøring.

Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig! read more…

Lovlig salg av cannabis og lakrispiper

september 5 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Miljøpartiet de Grønne har etterlyst en offentlig debatt om utredning av salg av hasj til voksne.
Flere av de politiske partiene mener at vi har en del unødvendige forbud som bør fjernes, men de vil heller diskutere om lakrispiper skal få ligge synlig fremme i butikkene igjen, enn om cannabis skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense. read more…

Straffetrussel, hasjavvenningsprogram og NPS

august 23 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer.

Dette er en problemstilling som er meldt inn til myndighetene, at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere urin/spyttester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis (eller er redd for å bli tatt på slike tester) som endrer rusvanene fra cannabis til NPS. read more…

Stoltenbergutvalget og The Global Commission on Drug Policy

august 15 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jeg poster dette innlegget fordi jeg ser at det fortsatt er usikkerhet om hva Stoltenbergutvalget har sagt, og hva The Global Commission on Drug Policy (GCDP) sier. Thorvald Stoltenberg har vært utvalgsleder for Stoltenbergutvalget, og han representerer The Global Commission on Drug Policy.

Her er et eksempel på hvorfor mange trodde/tror at Stoltenbergutvalget anbefalte å avkriminalisere all bruk av narkotika. read more…

Har vi for mange forbud?

august 11 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt


TV2, Arendalsuka 8.8.13: Har vi for mange forbud?

Debattpanel: Sveinung Rotevatn (Unge V) Himanshu Gulati (FrpU) Andreas Halse (SU) og Tore Storehaug (KrFU). Debatten ble ledet av politisk reporter i TV 2, Kjetil Løset. read more…

Redd Sagene bad fra evig tørke

juli 9 2013
from → Kultur
by Anita Nyholt


En aksjonsgruppe for gjenåpning av Sagene bad, startet av foreldre ved Sagene skole, Redd Sagene bad fra evig tørke melder:

«Sagene bad har stått tomt og ubrukt i 13 år. Samtidig mangler bydelen svømmetilbud til både store og små. Nå er badet igjen lagt ut for salg. Det er tid for handling – Sagene bad må gjenåpnes!

Vi tar ikke stilling til om badet bør være i kommunal eller privat eie, men mener Oslo kommune må ta et hovedansvar for at badet gjenåpnes så snart som overhodet mulig, til bruk for skoleelever og lokalbefolkningen. read more…

Spredning av metabolittmyten

juni 17 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet.

I tillegg svarer de på spørsmål for Klara-Klok.no og Ung.no. Målgrupper er ungdom, pårørende og profesjonelle.

«Gravejournalist» har tidligere vært i kontakt med RUStelefonen for å informere dem om at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Han kontaktet dem på nytt da han så at den samme informasjonen fortsatt ligger på deres nettsider. read more…

Norges deltakelse i krigen mot narkotika bidrar til tortur og drap i andre land

juni 12 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Taler ble holdt av Svein Roald Hansen (AP) Ola Elvestuen (V), Aksel Hagen (SV), Hans Olav Syversen (Krf), John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge), Mahmood Amiry-Moghaddam (leder Iran Human Rights). read more…

Paneldebatt om norsk narkotikapolitikk

mai 30 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

«Legalisering eller fortsatt forbud – norsk narkotikapolitikk under lupen»

Paneldebatt arrangert av:
Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening

Panelet:
Paul Larsson (professor Politihøgskolen)
Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon)
Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva)
Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift) read more…

Tid for en evidensbasert rusmiddelpolitikk?

mai 22 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Fagmøte med professor David Nutt hos SIRUS og SERAF 22. mai 2013. read more…

Avkriminalisering og alternative reaksjoner

april 12 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) arrangerte 16. mai 2012 dagskonferansen «Hva vet vi om cannabis?»

Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan om «Avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken»:

Jeg vil begrense meg til det som omhandler bruk og besittelse til eget bruk. Større kvanta skal jeg ikke snakke om, bortsett fra å si at det er jevnt over strengt forbudt.

I Europa er det mange ulike bestemmelser, jeg vil ikke si lover, men det praktiseres forskjellig. Når det kommer til grenseverdier for å avgjøre om et lovbrudd offisielt er lite eller stort, ser vi de store forskjellene. read more…

Partienes narkotikapolitikk 2013-17

februar 10 2013
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Denne siden viser partienes partiprogrammer 2013-17. Endringer og utttalelser om cannabispolitikk blir holdt oppdatert på denne siden.

Mandag 9. september er det Stortingsvalg.

Det skal velges 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater til Stortinget for perioden 2013–17.

Partienes partiprogram er ferdig utformet og vi vet nå mer om hva de tenker om narkotikapolitikken og går til valg på. read more…

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis

desember 28 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis. Blant annet har regjeringen i Uruguay foreslått at staten skal produsere og selge marihuana, og to stater i USA har ved folkeavstemning vedtatt å lovliggjøre og regulere salget av cannabis som for alkohol. De amerikanske reguleringsplanene blir utformet i løpet av 2013. read more…

Breaking the taboo

desember 7 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Dokumentaren «Breaking The Taboo» blir presentert av Morgan Freeman. Kampanjen «Stopp krigen mot narkotika» har 1 million underskrifter som mål! read more…

Nadelmann og Rosenbaum om cannabispolitikk

november 30 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Med Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum fra DPA.

Cannabispolitikk fra medisinsk til rekreasjonelt

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk.

Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012. read more…

Systematisk feildisponering av ressurser

november 27 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime for narkotika. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Årlig brukes over 200 millioner på urintester, og ca 40 000 narkotikaforbrytelser etterforskes. Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene.

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 26. november « Redegjørelse om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen» (Gjørv-kommisjonen).

Film fra stortingets arkiv: Del 1 read more…

Signaleffekten og politisk ansvarsfraskrivelse

november 24 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

22. november arrangerte Bærum AUF en debatt på Sandvika videregående skole.

Debattpanel:
Thomas Breen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
Arne Johannessen, styreleder i Actis
Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre
Ole Røgeberg, seniorforsker ved Frischsenteret
Arild Knutsen, leder i foreningen for human narkotikapolitikk read more…

Kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn

november 20 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Kriminalpolitisk seminar: Om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012.


Kriminalpolitisk seminar: Se meg! Om den nye rusmeldingen.
Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012. read more…

Forsberg-saken og stigmatisering i praksis

november 12 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Morsomt bilde, men tragisk utfall. Straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen».

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) blir ikke nominert til en ny periode på Stortinget. Nominasjonskomiteens begrunnelse er at han har vært åpen om sin bruk av cannabis, og mener at det ikke er forenlig med å sitte på stortinget.

Etter arbeidstid

Forsberg sier til TV2 at han aldri har vært ruset på jobb. Han forklarer at bruken skal ha startet i kjølvannet av at samboeren mistet livet på tragisk vis. Sorgen ble tung å bære og han forklarer at bruken av cannabis for hans del var en erstatning for antidepressiva og andre reseptbelagte legemidler.

«Jeg vil beklage det tillitsbruddet overfor velgerne» sa han til TV2.

Min kommentar til beklagelsen:

«Det vil for mange føles lettere å stå frem som medisinsk bruker (syk) enn som rekreasjonell bruker (kriminell).

De som bruker narkotika fordi de har problemer bør få hjelp med de problemene de egentlig har. Mennesker som ikke har problemer med sin rusbruk, måteholdsbrukere, trenger verken hjelp eller straff!

De færreste cannabisbrukere ønsker eller trenger tilgivelse eller å endre livsførsel. De ønsker bare å få være i fred, og slippe stigmatiseringen ved det å være kriminell.

Straffenivået for «forbrytelsen» er på størrelse med en liten fartsbot, ca 2000 kroner.
At han skal miste jobben er ikke en del av straffen, det er en tilleggsstraff pønsket ut av moralens voktere.»
read more…

To stater i USA skal selge cannabis som alkohol

november 7 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Det var ikke bare presidentvalg i USA i natt (norsk tid).
Det ble i flere stater stemt over om cannabis skal selges som alkohol (rekreasjonell bruk).

Colorado har fjernet forbudet mot bruk, besittelse og hjemmedyrking av cannabis – og skal åpne lovlige utsalgssteder.
Forbudet mot bruk og besittelse av cannabis er opphevet i Colorado. Voksne, over 21 år, har lov til være i besittelse av inntil 30 gram marihuana, og i tillegg har de lov til å dyrke inntil seks marihuanaplanter hjemme. Reguleringsplanene for produksjon og salg blir utarbeidet i løpet av 2013. read more…